15 October – Annual Assembly of 2017 / Årsmöte 2017

The UF Uppsala annual assembly of 2017 is scheduled for 14:00, October 15th in Hörsal 2, Ekonomikum, kyrkogårdsgatan 10. Below you can find our annual report, account, and other relevant documents for the past year of 2016/2017. All members are allowed to attend and vote at the annual assembly.
UF Uppsalas årsmöte för 2017 kommer äga rum klockan 14:00 den 15:e oktober i hörsal 2, Ekonomikum, kyrkogårdsgatan 10. Nedan finner ni vår verksamhetsberättelse, bokslut, och andra relevanta handlingar för det gångna året 2016/2017. Alla medlemmar är välkomna att delta och rösta på årsmötet.
Dagordning UF Uppsala årsmöte 15-10-2017
Verksamhetsberättelse 2016_17
Revisionsberättelse UF 2016_17
Bilaga 1 -Balans och Resultaträkning UF 2016_17
Bilaga 2 – Statistik Föreläsningar UF 2016_17
Bilaga 3 – Verksamhetsberättelse Uppsala Model United Nations 2017

Share with your friends

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin