16 Feb – VID VÄGS ÄNDE – Om handeln med vilda djur


VID VÄGS ÄNDE – Om handeln med vilda djur
Handel med hotade djurarter har en stor utbredning i världen, där kriminella nätverk tjänar stora pengar på tjuvjakt. Handeln utgör ett direkt hot mot den biologiska mångfalden och djurens rättigheter. Ämnet har blivit angeläget för världspolitisk debatt. Vad får tjuvjakten för konkreta konsekvenser och vad kan världssamfundet göra?
Ola Jennersten, expert inom biologisk mångfald och internationell naturvård, och Mats Forslund, expert på handel med hotade arter, arbetar båda på Värdsnaturfonden WWF. De kämpar för att skydda planetens mest hotade arter och livsmiljöer och för en mer hållbar fördelning av jordens resurser.
Jennersten och Forslund kommer till UF Uppsala för att berätta om det politiska spelet om de vilda djuren och hur vi kommer vidare i frågan. Ola Jennersten är en av författarna till boken ”Vid vägs ände”, en bok om den illegala handeln med vilda djur. Med utgångspunkt i det som skrivits i boken kommer han dela med sig av erfarenheter och bilder från sina resor.
Välkomna!
I samarbete med Folkuniversitetet.
Datum: 16/02/2017
Tid: 18:15
Plats: Ekonomikum, Hörsal 2
Entré: Gratis för medlemmar, 60 kr för icke-medlemmar. Bli medlem på plats! 100 kr för ett års medlemsavgift.

Share with your friends

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin