19 April – Kina uppkopplat och nedkopplat: Det digitala samhället i en auktoritär stat


Kina uppkopplat och nedkopplat: Det digitala samhället i en auktoritär stat
Kina är idag ett av de mest uppkopplade samhällena i världen med flest Internetanvändare i absoluta tal. 54 procent av befolkningen, runt 751 miljoner, har idag tillgång till Internet. Skildringen av denna utveckling har varierat bland forskare. Medan en del betonar Internets potential för kritik och protester, och tror att det på sikt kommer att främja en demokratisk utveckling, betonar andra regimens förmåga till kontroll och censur. Föreläsningen ger en beskrivning av den snabba digitala utvecklingen i Kina, de stora utmaningar som den innebär för en auktoritär stat, samt hur vanliga kinesiska medborgare använder Internet och sociala medier i sitt dagliga liv.
___________________________________________
Marina Svensson är professor i Modern China Studies vid Centrum för öst-och sydöstasienstudier vid Lunds universitet. Marina har spenderat längre perioder i Kina, där hon både har studerat och varit verksam som forskare vid bland annat universiteten i Beijing och Fudan. Marina forskar om flera olika ämnen som rör det nutida samhället i Kina, såsom kinesisk lagtext, journalistik och Kinas digitala samhälle.
This lecture will be held in Swedish.
Datum: 19/04/2018
Tid: 6:15-7:30 PM
Plats: Universitetshuset sal IX
Entré: Gratis för medlemmar, 60 kr för icke-medlemmar. Ett års medlemskap kan köpas på föreläsningen för 100 kr.
I samarbete med Folkuniversitetet.

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022