19 April – Kina uppkopplat och nedkopplat: Det digitala samhället i en auktoritär stat


Kina uppkopplat och nedkopplat: Det digitala samhället i en auktoritär stat
Kina är idag ett av de mest uppkopplade samhällena i världen med flest Internetanvändare i absoluta tal. 54 procent av befolkningen, runt 751 miljoner, har idag tillgång till Internet. Skildringen av denna utveckling har varierat bland forskare. Medan en del betonar Internets potential för kritik och protester, och tror att det på sikt kommer att främja en demokratisk utveckling, betonar andra regimens förmåga till kontroll och censur. Föreläsningen ger en beskrivning av den snabba digitala utvecklingen i Kina, de stora utmaningar som den innebär för en auktoritär stat, samt hur vanliga kinesiska medborgare använder Internet och sociala medier i sitt dagliga liv.
___________________________________________
Marina Svensson är professor i Modern China Studies vid Centrum för öst-och sydöstasienstudier vid Lunds universitet. Marina har spenderat längre perioder i Kina, där hon både har studerat och varit verksam som forskare vid bland annat universiteten i Beijing och Fudan. Marina forskar om flera olika ämnen som rör det nutida samhället i Kina, såsom kinesisk lagtext, journalistik och Kinas digitala samhälle.
This lecture will be held in Swedish.
Datum: 19/04/2018
Tid: 6:15-7:30 PM
Plats: Universitetshuset sal IX
Entré: Gratis för medlemmar, 60 kr för icke-medlemmar. Ett års medlemskap kan köpas på föreläsningen för 100 kr.
I samarbete med Folkuniversitetet.

Share with your friends

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin