THE HUMAN RIGHTS MYTH

Political philosopher, Hannah Arendt argued World War II showed us the nation-state system challenged human rights as being universal. The Israel-Palestine conflict shows us the sad truth that international law has failed to overcome this challenge and further, has taken “the human” out of human rights, making it a myth.   “Get off me!” she […]

DE TRADITIONELLA VÄRDERINGARNAS KONTRAREVOLUTION

Mänskliga rättigheters universella karaktär står i skarp kontrast till subjektiva traditionella värderingar. Sistnämnda består av en rad illa definierade seder och bruk som inte sällan kränker redan marginaliserade individers fri- och rättigheter. Därför är det centralt att den diskurs som baseras på traditionella värderingar vilken initierats i FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter inte tillåts få […]

HÖG TID ATT BEVÄPNA PESHMERGA

Xoncha Nouri arbetar för Kurdistans regionala regering (KRG) i Erbil men skriver här i egenskap av privatperson.  För en månad sedan träffade företrädare från Kurdistans regionala regering (KRG) flertalet svenska ministrar för att bland annat diskutera stöd till KRG i kriget mot terroristorganisationen Daesh. KRG har, sedan Daesh ockuperade delar av södra Kurdistan (”norra Irak”) […]