House of Cards Season III Review

Warning: this will contain mild spoilers                       As the Machiavellian Frank Underwood has become the leader of the free world, the pursuit of power continues. One of the most prevailing clichés in politics today is Lord Acton’s, often slightly incorrectly quoted, pronouncement that: ”Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” But as we […]

TTIP – Frihandelsavtalet mellan EU och USA, å ena sidan

Sedan sommaren 2013 förhandlar EU och USA om ett frihandelsavtal, TTIP, som beskrivs som en nödvändig vitamininjektion till kristyngda ekonomier på båda sidor Atlanten. Men medan förespråkare talar om tillväxt och jobb ökar oron – kritiker menar att avtalet riskerar att hota miljön, konsumenter och grundläggande demokratiska principer. Rikard Allvin, politisk rådgivare åt Miljöpartiet i […]

Mona Sahlin om våldsbejakande extremism

Attackerna mot moskéer i Sverige, Charlie Hebdo och nu senast den förödande händelsen i Köpenhamn – det blev en mörk början på 2015 i många delar av världen. Extremistiska förband som Daesh, Boko haram och Al Quaida sprider terror och rädsla i världen. I väst talas det om värvande av medlemmar för att kriga i […]

UF Gasque 2015 – The Roaring 20’s

>>Swedish below<< The Uppsala Association of Foreign Affairs proudly presents: The 2015 UF-Gasque! Bigger, better and louder than ever. We’re celebrating the start of the new semester by going back to one of the most exciting decades in history. Together we cross the Atlantic and land in the times of crashing stock markets, prohibition and […]