Om våld: filmvisning och föreläsning

Vilka är mekanismerna bakom våld? Hur hänger det koloniala förtrycket ihop med våld i vår tid? Den 27/4 bjuder Utrikespolitiska föreningen i Uppsala i samarbete med Fyrisbiografen in till en visning av Göran Hugo Olssons dokumentärfilm ”Om våld” med en efterföljande föreläsning som kommer att presenteras senare. ”Om våld” är en gestaltning av hur våld […]