Sveriges feministiska utrikespolitik i Syrien

Lawen Redar är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och kommer att samtala om huruvida den svenska utrikespolitiken kan tjäna det krigsdrabbade Syrien? Samtalet utgår från en analys av sekterismens framväxt i Mellanöstern, regeringens antagna Syrienstrategi och en feministisk utrikespolitiks möjligheter för att verka för fred. Plats: Universitetshuset, sal IX Datum: 16/11 Tid: 19.15 Pris: Gratis för medlemmar, […]