Säkerhetspolitiska läget i världen och runt Östersjön

Världen är oroligare och präglad av fler konflikter än på länge. Till följd av dessa konflikter och andra utmaningar har mycket allvarliga humanitära kriser uppstått. I vårt närområde har Ryssland ändrat Europas gränser med militärt våld. Konflikter bortom Europas horisont kastar långa skuggor över våra demokratier. Den negativa utvecklingen mot en oroligare omvärld ställer krav […]