April 1 – EU-Debatt med Toppkandidater

Med ungefär två månader kvar till Europaparlamentsvalet börjar valkampanjerna för de flesta partierna att dra igång. Efter en på många sätt kaotisk mandatperiod kan detta val ses som en folkomröstning om i vilken riktning det europeiska projektet ska röra sig och vilket Europa en vill se. Den senaste tiden har såväl EU-kritiska som EU-optimistiska röster […]

March 28 – The Politics of Iran – 40 Years since the Revolution

Iran is a country known for its active role in foreign policy. Competition between Iran and Saudi Arabia has played an important role in the political dynamics of the Middle East and Iran has been engaging militarily in both Syria and Yemen. Despite the focus by many on Iran’s foreign policy, the internal politics of […]