GET ACTIVE! MINGLE – GALLERY

Last Monday we had our ”Get Active” Mingle” where UF members came to hear about what we do in our eight working groups and how they could get involved in UF. Thanks to everyone who came to the mingle! You should hear back from the working group that you registered your interest via email, if […]

Johan Molander: Svensk utrikesförvaltning och livet som diplomat

07 February 2023 18.15 – 19.30  Hörsal 2, Ekonomikum     Let us know that you will attend – trough our facebook event  Efter ett långt liv på toppnivåer i rikets tjänst sammanfattar Johan Molander sina erfarenheter av svensk utrikespolitik, våra internationella relationer inte minst med Ryssland och från förhandlingar om kärnvapeninspektioner, landminor och mänskliga […]