25 maj – Migration till Europa


Migrationskrisen i Europa har gått få förbi. Människor flyr för att hitta tryggare platser att starta om sina liv på, eller vänta ut de svåra situationerna och sen återvända hem. Ett sådant tryggt område har varit Europa. Europa har dock haft svårigheter att hantera dessa människor. I flyktingläger längs medelhavskusten växer hopplösheten, integrationen haltar och det europeiska politiska klimatet färgas av populistiska och invandringskritiska partier och rörelser som växer fram på bred front. Samtidigt är Europa beroende av invandring för sitt framtida arbetskraftsbehov och negativa konsekvenser står inte utan positiva motparter.
Tittar vi framåt ser flera konflikter i världen fortfarande ut att vara utan lösning, och ännu längre framåt förutspår forskningen att klimatförändringarna kommer att göra beboeliga områden obeboeliga och skapa utbredd brist på mat och vatten. Människor kommer fortsätta tvingas på flykt och vi verkar kunna förvänta oss stora flyktingströmmar även framöver, potentiellt större än de vi ser idag.
Välkomna till ett panelsamtal där vi vill ge perspektiv på vad flyktingkrisen och storskalig migration kan innebära. Tillsammans med panelisterna,
– Cecilia Wikström.
Europaparlamentariker för L. Cecilia är bland annat den som ytterst ansvarar för Europaparlamentets samordning av lagstiftningsarbetet, och är ansvarig föredragande i Europaparlamentet för revidering av Dublinförordningen.
– Patrick Joyce.
Nationalekonom med inriktning mot arbetsmarknadsfrågor. Tidigare politisk rådgivare till riksdagen och regeringen samt skrivit en rapport om integrationspolitik i Sverige och fyra andra europeiska länder.
– Ann-Cathrin Jungar. Docent och lektor i statsvetenskap vid Södertörns Högskola med forskningsinriktning mot högerpopulistiska partier i Europa och Norden. Har bland annat skrivit artikeln: Populism i Norden – från marginalen mot den politiska mittfåran.
kommer vi att diskutera situationen som är och har varit, de största konsekvenserna, utmaningarna och möjligheterna, för att sedan lämna nutid och titta mot framtiden.
This lecture will be held in Swedish.
Datum: 25/05/2018
Tid: 16:15-18:00 PM
Plats: Sal X, Universitetshuset
Entré: Gratis för medlemmar, 60 kr för icke-medlemmar. Ett års medlemskap kan köpas på föreläsningen för 100 kr.
I samarbete med Folkuniversitetet.

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022