Project Financing

Would you like to arrange a series of lunch seminars regarding the topic of minorities? Draw attention to an election by hosting a debate? Write an investigative article on a topic that interests you? Are you an avid follower of international relations and questions, and want to organize a project that you think is missing in UF? Then YOU can apply for UF’s project financing to make your ideas come to life!

UF has set aside a sum of 18,000 SEK for the operational year 18/19, in order to finance creative and unique projects by our members of UF Uppsala.

How do I apply?

Download the guidelines for UF project financing in order to read the important terms as well as details about how to apply and what kind of projects that could qualify. Make sure your idea falls within the criteria of projects UF Uppsala can stand behind.

If you think that your project may qualify for our financing, download the application template, fill it out, and send it to our treasurer at kassor@ufuppsala.se. We will get back to you within a week of receiving your application and let you know whether or not we will proceed with your application.

We look forward to reading your ideas!

Vill du arrangera en serie lunch-seminarier på temat minoriteter? Uppmärksamma ett val med en debatt? Göra ett djupdykande journalistiskt reportage i en fråga du brinner för? Känner du ett engagemang för internationella frågor och vill driva ett projekt eller skapa en verksamhet som du tycker saknas inom UF? Då kan du ansöka om ett projektstöd från UF för att förverkliga din idé.

UF har avsatt en summa om 18 000 kr till projektfinansiering för medlemsdrivna projekt under verksamhetsåret 18/19. Enbart medlemmar i Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala (UF) kan ansöka om projektmedel.

Hur går man tillväga för att ansöka?

Ladda ner riktlinjerna för UF:s projektfinansiering för att läsa viktiga detaljer kring hur en går tillväga för att söka och vilka typer av projekt som kan beviljas bidrag. Kontrollera att din idé faller inom ramen för vad UF kan stödja.

Om du tror att ditt projekt kan komma att beviljas projektstöd, ladda ned projektbeskrivingsmallen (ansökan), fyll i den och skicka den till kassor@ufuppsala.se. Vi återkommer inom en vecka efter att ansökan kommit oss tillhanda och besvarar om vi kan gå vidare med ansökan.

Vi ser framemot din ansökan!