UF Uppsala

Published March 17, 2024

Are you deeply interested in foreign affairs, peace and conflict studies, political science, or communications? Or do you possess a genuine interest in international issues? Or do you happen to want experience in project management or administration roles? If so, we invite you to consider applying to the UF Uppsala Board. This is an opportunity to contribute significantly to our organization and to engage in a year of meaningful and professional development.

All positions, with the exception of auditor and election committee, also involve a seat on UF Uppsala’s board. As a board member, you attend board meetings and work to develop UF Uppsala as an organization. Good knowledge of the association is therefore a plus and it is therefore good if you have previously been involved in UF Uppsala, but it is not a requirement and everyone with an interest in international issues is encouraged to apply! 

The last day for applications is April 12th.

Apply

Is a position perfect for someone you know?

UF Uppsala stands as a largest association of foreign affairs in Sweden. By becoming a member of our board, you will immerse yourself in a community dedicated to influencing global perspectives and fostering constructive dialogues among our members. 

🌍 Available Positions:

Detailed descriptions of each position can be found below

Du hittar beskrivningar om alla positioner nedanför

 • President
 • Vice President
 • Treasurer
 • Secretary
 • UFS-Representative
 • Head of PR (2)
 • Head of Lectures (2)
 • Head of Activity (2)
 • Uttryck Editor-in-Chief
 • Uttryck Web Editor-in-Chief (2)
 • Head of Radio
 • Head of Travel
 • Head of Careers (2)
 • Head of Debate
 • Election Committee (2+)
 • Auditor (2)
 
📅 Application Deadline: April 12th 

All positions welcome applications from English speakers, note that proficiency in Swedish is mandatory for the roles of President, Vice-President, Auditor and Treasurer.

Fluency in Swedish is advantageous for the positions of Secretary and UFS Representative.

Following the submission of applications, our Election Committee will diligently review each submission. Should you have any inquiries regarding the application process, please don’t hesitate to contact us at val@ufuppsala.se.

We extend our best wishes to all applicants as they embark on this journey.

Roll Descriptions – Rollbeskrivningar

Svenska

Som ordförande har du det övergripande ansvaret för UF Uppsala. Kärnuppgifterna består i
att leda och planera styrelsens arbete och möten, kalla till styrelse-, års- och valårsmöten,
att tillsammans med kassören ansvara för föreningens ekonomi samt leda arbetet med
ansökningarna om bidrag för att finansiera föreningens verksamhet. Ordföranden är också
föreningens representant gentemot andra organisationer och ska ha goda språkkunskaper
och vara duktig att kommunicera. Detta innebär också att en ordförande måste vara
organisatorisk, noggrann och intresserad av att sätta sig in i föreningens stadgar och policys.
Ordföranden har även ansvaret för att utveckla föreningen genom att exempelvis initiera
och facilitera nya projekt. Grundläggande kunskaper i ekonomi och juridik, eller tidigare
erfarenheter från företag och föreningar, är alltså en tillgång. Det finns mycket utrymme för
dig som ordförande att utifrån föreningens bästa sätta agendan för årets arbete. Det är
dessutom viktigt att kunna arbeta långsiktigt större förändringar tar flera år att
genomföra.
Slutligen är du som ordförande ansvarig för att stämningen och arbetssättet i föreningen är
god. Detta innebär att du ska ha en god ledarstil som uppmuntrar till hållbart engagemang
och som tar tillvara de idéer och resurser som finns i föreningen. Exempelvis ska du
coacha styrelsen i deras arbete i de specifika grupperna. Detta kräver lyhördhet och en god
förståelse kring hur föreningen fungerar.
Sammantaget är posten som ordförande otroligt givande du utöver kärnuppgifterna själv
får forma rollen. Du kommer att utvecklas som ledare och får en fantastisk möjlighet att bli
bättre organisationsstyrning, delegering och föreningsekonomi. Det är dessutom en rolig
erfarenhet du verkligen samarbetar med och lär känna hela styrelsen.
Om du har några frågor gällande posten och vad den innebär, skicka ett mail till nuvarande
ordförande president@ufuppsala.se.

Som vice ordförande för UF Uppsala kan din roll beskrivas som ”spindeln i nätet” i
organisationen. ordförande ofta representerar ansiktet utåt, arbetar vice med
föreningens interna arbete. Du fungerar som kontakt mellan de olika delarna i föreningen
och ser till att organisationen flyter och utvecklas. Det är viktigt att du som söker denna
post både kan hantera självständigt administrativt arbete, samt tycker det är kul att
interagera med folk i större och mindre sammanhang och har sinne för människor och deras
välmående.
Huvudsakliga uppgifter vid sidan om styrelsearbetet kan delas upp i tre. En del är handlar om
bidragsansökningar för att säkra föreningens framtida ekonomi, ett arbete som görs i
samarbete med främst ordförande och kassör. Den andra huvudsakliga uppgiften är att sitta i
organisationens presidium där ni tillsammans arbetar med ett helhetsperspektiv hur
organisationen och verksamheterna utvecklas, både kortsiktigt och långsiktigt. Den sista
handlar om ett extra ansvar för organisationens ämbetspersoner, att välkomna dem och vara
deras kontaktperson under verksamhetsåret. Du ska också jobba för att ämbetspersoner,
styrelse och aktiva medlemmar trivs och känner sig inkluderade, till exempel genom att
anordna och uppmuntra sociala evenemang under årets gång.
Vice ordförande ska också kunna agera som ordförandens ställföreträdare, när det behövs.
De förmågor och kunskaper som nämns under ordförandeposten ovan är alltså önskvärda
även hos vice ordföranden. Posten erbjuder även många möjligheter att utveckla
organisationen framåt och varje vice kan anpassa arbetet efter hens ambitioner och vision.
Om det låter spännande att vara med och driva föreningen framåt, ha ett översiktligt
perspektiv och kunna samordna olika grupper passar rollen som vice ordförande dig!
Hör gärna av dig om du har några frågor till nuvarande vice ordförande vice@ufuppsala.se.
 

Som kassör är du ytterst ansvarig för föreningens ekonomiska styrning och redovisning.
Arbetet inkluderar upprättande av budget inför verksamhetsåret, löpande arbete med att
betala räkningar och att bokföra, samt sammanställande av bokslut vid verksamhetsårets slut.
Därtill har du tillsammans med ordföranden och vice ordföranden gemensamt ansvar för att
ansöka om de bidrag som utgör UF Uppsalas huvudintäkter. Du rapporterar även in till
myndigheter och Utrikespolitiska Förbundet Sverige hur tidigare års bidrag använts. Som del
av presidiet har du en central roll i föreningen och god insyn i all verksamhet.
Posten är flexibel, du kan lägga upp ditt arbete som du vill men en hel del arbete måste
läggas ner. Rollen som kassör i UF är otroligt meriterande och ger en unik chans att utveckla
sin kunskap om organisationsutveckling och ekonomiarbete samtidigt som en är en del av
Uppsalas bästa förening! Som person bör du vara organiserad, noggrann och ha lätt för
samarbete rollen innebär ständig kontakt med övriga styrelsemedlemmar i deras
respektive verksamheter och projekt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av
ekonomiskt arbete det är en fördel men inget krav. Det viktigaste är att du har ett
intresse för och vill lära dig mer om ekonomi och organisationsutveckling samt driva
föreningen framåt!
Om du har frågor angående posten,skicka ett mail till nuvarande kassör
treasurer@ufuppsala.se.

Som sekreterare i UF sköter du föreningens huvudsakliga administration och ansvarar för
den övergripande kontakten med medlemmarna. Dina främsta arbetsuppgifter är att sköta
medlemsregistret, skriva nyhetsbrev en gång i veckan, hantera medlemsärenden, planera och
genomföra utskick av kallelser och medlemsbrev, samt föra protokoll styrelsemöten. Du
har ett allmänt ansvar för skötseln av kontoret och det främsta ansvaret för föreningens
arkiv. Som sekreterare är det fördelaktigt om du är organisatoriskt lagd, har grundläggande
IT-kunskaper, gillar administrativa sysslor, samt är duktig att uttrycka dig i skrift, såväl
svenska som engelska. Det självständiga arbetet kräver att du har lätt för att planera din tid.
En vanlig vecka för sekreteraren innebär att du uppdaterar medlemsregistret och
medlemsstatistiken, samt sammanställer nästa veckas nyhetsbrev. Ibland kommer du ha mer
att göra, t.ex. renskriva protokoll eller skicka ut kallelser och medlemsbrev. Du kommer
även ha olika projekt pågående gällande exempelvis arkivering eller annat som du har
intresse av att utveckla i föreningen.. Sekreteraren är även med i presidiet och får därmed
en bra inblick i föreningens olika verksamheter.
Att vara sekreterare är ett stort ansvar men också mycket givande och stimulerande. Du
kommer i mångt och mycket fungera som en länk mellan föreningens medlemmar och
styrelsen. Ditt arbete är mycket flexibelt och din arbetsbörda skiftar i omfattning, och du
kommunicerar genomgående med styrelsens alla medlemmar. Som sekreterare behöver du
vara duktig att hålla många bollar i luften för att kunna genomföra dina många, men
relativt små, arbetsuppgifter ett fullgott sätt.
Hör av dig till nuvarande sekreterare secretary@ufuppsala.se om du har några frågor!

Som UFS-representant för du UF Uppsalas talan i vår paraplyorganisation Utrikespolitiska
Förbundet Sveriges (UFS) styrelse. Detta innebär att representera UF Uppsalas intressen
och åsikter i de frågor som förbundsstyrelsen behandlar, att samverka med de andra
föreningarna för att utveckla förbundet, och att delta i förbundsstyrelsens arbetsgrupper.
UFS-representanten sitter med i både UF Uppsalas och UFS styrelse och är den primära
kommunikationslänken mellan de två. förbundsnivå deltar du i arbetet i valfritt utskott där
du har stora möjligheter att driva förbundet framåt det område som du är intresserad av.
Det huvudsakliga språket i UFS är engelska.
Det förväntas att du deltar aktivt förbundsstyrelsens styrelsemöten, vilka oftast sker
online en gång i månaden. Arbetet är mycket flexibelt, och det finns därför goda möjligheter
till att planera sin tid självständigt. Du förväntas också delta i UF:s ledningsarbete i din roll
som UFS-representant.
Som UFS-representant bör du vara strukturerad, viljestark och lösningsorienterad. Du bör
kunna kommunicera och förmedla information effektivt, såväl muntligt som skriftligt. Någon
form av tidigare engagemang i en UF-förening är meriterande detta ger en
bakgrundskunskap om hur föreningarna fungerar lokal nivå, men det är inte ett krav.
Om du har frågor om posten, skicka ett mail till nuvarande UFS representant
ufs@ufuppsala.se

Som föreläsningsansvarig leder du arbetet med föreningens föreläsningar och
paneldiskussioner, alltså ett evenemang i veckan under hela läsåret. Du ansvarar för hela
processen; från att idén väcks till att föreläsningen faktiskt genomförs. Detta innefattar
mycket planering, kommunikation med både föreläsare och andra grupper inom UF Uppsala
och du kan behöva hantera många saker samtidigt. Det är därför viktigt att du känner dig
bekväm i sociala situationer och har god organisatorisk förmåga. Denna positionen är en av
de mer krävande i arbetsbelastning och tid, vilket du bör ha med i beräkningen när du
ansöker. Tänk dock att du får mycket tillbaka och att en stor del av tiden består av att
spännande föreläsningar och att mingla och umgås med föreläsare och andra intressanta
personer. ni är två föreläsningsansvariga finns även möjlighet till flexibilitet i tentaperioder
och liknande. Föreläsningsverksamheten är ett väletablerat koncept men det finns alltid
utrymme för utveckling.
Att göra programmet än mer varierat genom att lyfta nya vinklar som lockar medlemmar
utanför vår vanliga publik är något som eftersträvas. Det roligaste med posten är kontakten
med människor, såväl föredragshållare som föreläsningsgruppen. Du får många chanser till att
knyta kontakter men framför allt får du lära dig otroligt mycket. Det är även spännande och
utmanande att ha det yttersta ansvaret för en verksamhet som innefattar föreläsningar med
många tusen besökare eller tittare om året.
Föreläsningsverksamheten är UF:s hjärta; att leda den är en chans du verkligen bör ta!
Om du undrar något gällande posten, skicka ett mail till våra nuvarande föreläsningsansvariga
program@ufuppsala.se.

Som aktivitetsansvarig organiserar du UF:s återkommande event (gasque, Get Active etc.)
och planerar andra roliga aktiviteter som ni, eller medlemmarna, vill anordna. Utöver de
fasta eventen kan det vara filmvisningar, valvakor och spelkvällar. De aktivitetsansvariga ska
fungera som projektledare och ge medlemmarna chansen att själva komma med initiativ och
utvecklas.
Utmaningen är att koordinera och följa upp de aktiviteter som genomförs. Om
engagemanget är stort kan detta utmynna i många och otroligt roliga aktiviteter, som ofta
får mycket uppmärksamhet och uppskattning. Arbetsbördan kan skifta mycket beroende
storleken aktivitetsgruppen, antalet aktiviteter, samt hur nära inpå ett event ni är. Möten
med aktivitetsgruppen hålls varje eller varannan vecka och därtill tillkommer planering
mellan den aktivitetsansvariga samt administration och styrelsearbete. Som person bör du
vara social, strukturerad och ha god ledarskapsförmåga. Eftersom att det kan vara
mycket som pågår samtidigt är kommunikation och att kunna delegera uppgifter viktigt.
Att vara aktivitetsansvarig är en fantastisk möjlighet som ger värdefulla erfarenheter, såväl
för studierna som i arbetslivet. Ta chansen och sök!
Om du har frågor angående posten som aktivitetsansvarig, tveka inte att skicka ett mail
till nuvarande aktivitetsansvariga aktivitet@ufuppsala.se.

Som reseansvarig tar du UF ut i världen! Du ansvarar för att koordinera och uppmuntra de
omkring femton deltagarna i resegruppens gemensamma planering av UF:s årliga resor. Du
bokar flyg och boende, samt skapar god sammanhållning och stämning i gruppen. Du har helt
enkelt det yttersta ansvaret för att se till att UF:s resor blir av och att de blir lärorika och
lyckade som möjligt!
Framförallt är det viktigt att du är nyfiken och omvärldsintresserad. Det underlättar om du
har viss tidigare erfarenhet av utlandsresor, är flexibel samt van vid att ta mycket egna
initiativ. Som reseansvarig är du en del av en grupp, men också dess ledare, och det är därför
viktigt att enkelt kunna växla mellan dessa två roller kunskap om grupputveckling och
ledarskap är ett plus! Förutom gemensamma möten som hålls ungefär en gång per vecka
kräver rollen en del självständig planering som ofta varierar i omfattning och tidsåtgång
under olika stadier i planeringen. Uppdraget är tidvis väldigt krävande men framförallt
otroligt givande och roligt!
Om du har några frågor eller funderingar om uppdraget, skriv till nuvarande reseansvarig
resa@ufuppsala.se.

Som debattansvarig är du ansvarig för UF:s debattverksamhet. Debattverksamheten är en
bra möjlighet för deltagarna att träna sitt kritiska tänkandet och man övas i retoriska
färdigheter, effektiv kommunikation, samarbete och förståelse för andras åsikter. Dessa
kompetenser är av stor betydelse i både arbetsliv och privatliv, men också som
samhällsmedborgare.
I rollen som debattansvarig är det ditt ansvar att under det kommande verksamhetsåret ge
medlemmar möjligheten att i en stimulerande och trevlig miljö debattera och öva sina
retoriska färdigheter. Du anordnar möten där du både instruerar ny debattörer till
debattformatet och anordnar övningsdebatter med olika teman.
Det finns också möjlighet att arrangera tävlingar samt delta i tävlingar mot andra lärosäten.
Ett stort intresse för organiserad debatt, struktur och kommunikativ förmåga är några av de
kunskaper som är viktiga för rollen som debattansvarig. Dessutom är det fördelaktigt att ha
erfarenhet av att leda grupper, vara öppensinnad, ha lätt att tala inför folk och ut till
människor från en annan bakgrund än du. Om du har frågor angående positionen, tveka inte
att skicka ett mail till nuvarande debattansvarig debate@ufuppsala.se.

Som chefredaktör ansvarar du för den tryckta versionen av föreningens medlemstidning
Uttryck. Du har stora möjligheter att förnya tidningen och testa dina egna idéer.
Tillsammans med din redaktörskollega leder du redaktionsgruppen i arbetet med tidningen
från idéstadiet till tryck. Uttryck kommer ut tre gånger per år och som chefredaktör har du
det yttersta ansvaret för att tidsplanen hålls och att tidningen fylls med intressant material.
Arbetet som chefredaktör innefattar fem huvudsakliga uppgifter:
Individuellt feedback-arbete med skribenter
Planeringsarbete tillsammans med den andra chefredaktören
Koordinering med redaktionsgruppen (redaktörer och layoutansvarig)
Evenemang med alla som arbetar med tidningen (skribenter, illustratörer och layoutare)
Styrelsearbete
Det är till din fördel om du gillar att leda en grupp och är välorganiserad. Dessutom är det
bra om du tycker om att skriva och är trygg med att kommentera andras texter. Att vara
chefredaktör är både utvecklande och inspirerande. Du träffar människor från olika
sammanhang och länder, får följa skribenternas utveckling och dessutom resulterar arbetet i
en färdig produkt det är superhäftigt! Utöver det ingår en del styrelsearbete.
Ta chansen att utveckla ditt skrivande och ledarskap! Om du har frågor angående arbetet
som chefredaktör, tveka inte att skicka ett mejl till nuvarande redaktör
redaktionen@ufuppsala.se.

Den digitala chefredaktörens uppdrag går ut att förvalta föreningens webbtidning
www.uttryckmagazine.com. Där ansvarar du för att löpande publicera artiklar som rör
samhälls- och utrikespolitiska frågor. Det kan vara i form av intervjuer, reportage, krönikor,
artikelserier och mycket mer. Du har stor frihet att utforma hemsidan och dess innehåll i
den riktning du vill, samtidigt som du arbetar nära chefredaktörerna och Uttryck Magazines
redaktionsgrupp. Ett nytt tillskott till verksamheten är Uttryck TV som du kan möjlighet
att vidareutveckla!
Webbtidningen är relativt ny inom UF Uppsala, vilket innebär att du har stora möjligheter att
expandera verksamheten och testa nya idéer. Som digital chefredaktör är det därför till din
fördel om du är kreativ och tycker om att arbeta med det skrivna ordet. Du bör också vara
bekväm med att jobba med människor, ge feedback andras idéer och texter samt
inspirera och motivera nya och gamla skribenter. Processen av att följa artiklar från idéer till
färdiga utkast ger dig möjligheten att möta många olika människor med olika erfarenheter
och lära dig om intressanta ämnen vägen, vilket är väldigt roligt! Det är också bra att vara
bekväm med digital media och ha en god kommunikationsförmåga. Erfarenhet av WordPress
eller webbutveckling är meriterande men det är absolut inget krav.
Om du har frågor rörande posten som digital chefredaktör, tveka inte att skicka ett mejl till
nuvarande digital chefredaktörer webbredaktionen@ufuppsala.se.

Vill du ha möjlighet att professionell erfarenhet av marknadsföring och kommunikation för
Sveriges största Utrikespolitiska förening? Vi söker nu två personer som kommer att ha
ansvar för UF Uppsalas externa kommunikation. Att vara PR-ansvarig innebär främst att
skapa uppmärksamhet kring våra föreläsningar, seminarier, gasquer och andra projekt inom
UF. Detta gör du genom att bland annat designa affischer, headers, skapa filmer och
uppdatera våra sociala medier, men även designa merchandise såsom tröjor, muggar och pins
för att marknadsföra föreningen. Positionen innebär ett ansvar för allt som gör att
föreningen syns och för att UF:s evenemang får stor spridning som möjligt. Om du vill ha
ett uppdrag med stor kreativ frihet och möjlighet att själv lägga upp och planera ditt arbete
är detta rätt post för dig!
Som PR-ansvarig är det viktigt att ha ett sinne för organisation och projektledning men
samtidigt vara nytänkande och kreativ. Du kommer att ha löpande kontakt med alla UF:s
verksamheter såväl som andra organisationer, och du bör därför ha en bra
samarbetsförmåga. Arbetet pågår ständigt under hela verksamhetsåret och innebär därför
att du behöver kunna avsätta tid kontinuerligt. God struktur och planeringsförmåga är
viktigt. Vi ser gärna att du har tidigare kunskap och erfarenhet inom grafisk design
(Photoshop/InDesign/Illustrator) och ett intresse av kommunikation, men det är inget krav
och posten innebär också stora möjligheter att lära sig och utvecklas.
Är du PRatsam, PRoduktiv och kanske till och med lite PRetentiös? Sök till PR-ansvarig!
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta nuvarande PR-ansvariga
pr@ufuppsala.se.

Vill du leda en verksamhet som är en brygga mellan studentlivet och arbetslivet? Är du
nyfiken och vill ta reda vad som väntar efter studierna? Är du intresserad av att jobba
med utrikespolitik i framtiden? är detta en unik chans för dig som vill knyta kontakter
och bygga ett nätverk redan som student! Målet med karriärverksamheten är att ge våra
medlemmar en insikt i vad en karriär inom utrikespolitik innebär, och dessutom ge
medlemmarna möjligheten att knyta kontakter inom olika områden. Utrikespolitik är ett
brett område med många olika yrken att välja bland. Verksamheten ämnar konkretisera
jobbtyper som finns inom olika utrikespolitiska branscher som säkerhet, diplomati, hållbar
utveckling med mera.
Karriärgruppen brukar anordna några stora evenemang under verksamhetsåret: en
karriärmässa och en programserie där studenter får en chans att interagera med
representanter från arbetslivet. Målet är att ge studenter en utökad möjlighet till att kunna
sitt drömjobb och den karriäransvariga kan utveckla verksamheten utifrån sin egna vision
och resurser. Som karriäransvarig får du alltså en unik möjlighet att driva en populär del av
vår förening, men du måste vara beredd att lägga ner mycket tid. Det kommer att kräva
kreativitet, vision, planeringsförmåga och uthållighet för att göra karriärverksamheten
användbar som möjligt för våra medlemmar.
Om du har några frågor om vad posten innebär, skicka ett mail till nuvarande
karriäransvariga careers@ufuppsala.se.

Som radioansvarig leder du arbetet med föreningens podcast, Radio UF. Programmet sänds
Studentradion.com. Programmet skapas av hela redaktionen, men det är du som har det
yttersta ansvaret för den slutgiltiga produkten. Du är också redaktionens representant i UF:s
styrelse. Radio UF:s program är i stort sett fristående från den övriga verksamheten i
föreningen, men samarbete med de andra grupperna lyfter både radioprogrammet och
organisationen i stort.
Ett intresse för eller erfarenhet av att göra radio gör arbetet enklare och det är också
bra att ha en god organisationsförmåga. Som radioansvarig är kanske den största utmaningen
att engagera folk och hjälpa dem med arbetet. Du kommer arbeta nära Studentradion 98,9,
Uppsalas studentradio, och om du inte redan har det, kommer du behöva genomgå deras
kurs “Sänt var det här” som alla sändare gör.
Det bästa med den här rollen är att det är väldigt roligt att intervjua, läsa och skapa
avsnitt tillsammans med din grupp. Det kräver en hel del arbete och energi, men om du ser
fram emot att värva och stötta en grupp och samtidigt gärna sänder en podd om allt det
som händer omkring oss är det här helt klart posten för dig.
Om du har frågor angående arbetet som radioansvarig, tveka inte att skicka ett mail till
nuvarande radioansvarig radio@ufuppsala.se.

Som revisor för UF Uppsala granskar du styrelsens arbete åt medlemmarna. Du ansvarar för
tillsynen av att det fortlöpande arbetets bedrivs i enlighet med stadgarna och god
redovisningssed, samt stödjer styrelsen i dess arbete för att driva föreningen framåt ett
bra sätt som möjligt. Slutpunkten tillsynen är årsmötet under hösten, där revisorerna
presenterar sin revisionsberättelse och föreslår för mötet huruvida styrelsen ska
ansvarsfrihet.
En bra revisor är med fördel strukturerad och noggrann. Tidigare förenings- och
styrelseerfarenhet är viktig för att kunna genomföra uppgifterna. Erfarenhet av och god
kunskap om UF Uppsalas verksamhet är en fördel.
Om du har frågor om vad revisorsuppdragen innebär, tveka inte att höra av dig till
föreningens nuvarande revisorer revisor@ufuppsala.se.

Som valberedning i UF Uppsala bidrar du till att föreningen fortsätter att förvaltas av
engagerade och kompetenta personer. Arbetet inbegriper att bereda ansökningsprocesser,
hålla i intervjuer och nominera personer till posterna i styrelsen, revisor, revisorssuppleant
samt valberedning inför nästföljande valårsmöte. Valberedningen hjälper även styrelsen med
fyllnadsval om någon styrelsemedlem slutar under verksamhetsåret och det uppstår
vakanta poster.
Tidigare erfarenhet av föreningsarbete är att föredra. Långsiktigt tänkande, förmåga att se
helheten, liksom god social förmåga, är viktiga egenskaper för arbetet i valberedningen. Vid
sidan om detta får du dessutom gärna ha ett hjärta som klappar lite extra för UF Uppsala.
Har du frågor eller funderingar om valberedningens arbete, når du den nuvarande
valberedningen val@ufuppsala.se.

English

As a secretary in UF, you are responsible for the main administration of the association and oversee
overall communication with its members. Your primary tasks include managing the membership
register, writing weekly newsletters, handling member matters, planning and executing the
distribution of invitations and member letters, as well as documenting minutes during board
meetings. You have a general responsibility for office management and the primary duty of
maintaining the association’s archives. As a secretary, it is advantageous if you are organized, possess
basic IT skills, enjoy administrative tasks, and excel in written communication, both in Swedish and
English. The independent nature of the work requires good planning skills.
A typical week for the secretary involves updating the membership register and statistics, as well as
compiling the newsletter for the following week. At times, you may have additional tasks such as
transcribing minutes or sending out invitations and member letters. You will also be involved in
various ongoing projects related to archiving or other areas you are interested in developing within
the association. The secretary is part of the executive committee, providing valuable insights into the
diverse activities of the association.
Being a secretary entails significant responsibility, but it is also rewarding and stimulating. You will
serve as a link between the association’s members and the board, with flexible work and varying
workload. Continuous communication with all board members is essential, and as a secretary, you
must be adept at juggling multiple tasks to fulfill your numerous, albeit relatively small, responsibilities
effectively.
Feel free to reach out to the current secretary at secretary@ufuppsala.se if you have any questions!

The Swedish Association of International Affairs (UFS) is a national umbrella organisation for
the eleven local associations of international affairs, and as UFS representative you are UF
Uppsala’s voice on the UFS board.
Your main task is to be the link between the national and local level. This position therefore
requires that you take part in board meetings both for UF Uppsala and for UFS, and you will
be a member of both boards. In the board meetings at the national level, you will have the
opportunity to impact national level decisions in a way that corresponds to UF Uppsala’s
views. As a UFS representative, you will also take part in UFS working groups and in one of
UFS’s committees, where you work to develop the national association. You may yourself
choose to take part in the committee that you find most interesting.
To be a good UFS representative, it takes structure, communication skills and a strong will
to develop the national and local association. Previous experience with board work and/or
engagement in UF Uppsala is positive, but not a requirement. It is a challenging and fun
position, optimal for those who want to extend their engagement to the national level. The
primary working language in UFS is English, however, proficiency in Swedish is beneficial.
If you have any questions about the position, don’t hesitate to contact the current UFS representative ufs@ufuppsala.se.

As Head of Lectures, you lead work with organizing the association’s lectures and panel
discussions, this means you will be hosting one event per week throughout the year. You are
responsible for the entire process; from the idea being raised until the lecture is actually
carried out. This includes a lot of planning, communication with both lecturers and other
groups within UF Uppsala, and you may need to handle many things at the same time. It is
therefore important that you feel comfortable in social situations and have good
organizational skills. This position is one of the more demanding in terms of workload and
time, which you should take into account when applying. However, keep in mind that you get
a lot back and that a large part of the time consists of attending exciting lectures and
mingling and hanging out with lecturers and other interesting people. As you are two Head
of Lectures, there’s a possibility to be flexible and cover for each other when you are more
busy during exam periods, for example.
The UF-lecture is a well-established concept, but there is always room for development.
Making the program even more varied by raising new angles that attract members outside
our regular audience is something that we seek to improve. The most fun with the post is
the contact with people, both speakers and the lecture group. You get many chances to
make contacts, but above all you get to learn a lot. It is also exciting and challenging to have
the ultimate responsibility for an activity that includes lectures with many thousands of
visitors a year. This work is central to the association; and to be in charge of it is an
opportunity you’ll thoroughly enjoy!
If you have any questions regarding the post, send an email to our current Head of Lecture
at program@ufuppsala.se.
As Head of Activity you organize UF:s yearly recurring events (gasque, Get Active etc.) as
well as other fun activities that you or the members wish to arrange. In addition to the fixed
events this can include film screenings, election wakes or board game nights. The Heads of
Activity should function as project leaders and give members the chance to raise initiatives
and develop. The challenge is to coordinate and follow up the activities that are carried out.
If there is wide participation amongst members, many fun and very appreciated activities can
be held. The workload varies depending on the size of the activity group, number of
activities you choose to arrange and if the event is in a close future. Meetings with the
activity group are held weekly or every other week, additional work consists of planning
amongst the two heads, as well as administration and board tasks. As a person you should
be social, structured and have good leadership qualities. Since a lot of things can happen at
the same time, good communication and being able to delegate tasks is important. Being
Head of Activity is an unique opportunity providing valuable experiences, both for your
studies and for work life.Take the chance and apply!
If you have any questions about the post as Head of Activity, send an email to current heads
at aktivitet@ufuppsala.se.
As Head of Travel you bring UF out in the world! At the position you are responsible for
coordinating and encouraging the travel group in planning the yearly UF trips. You book
flights and accommodation, and work to make sure that the group has a friendly social
climate. It is your responsibility to ensure that the UF trips are as fun and fruitful as possible!
It is important that you are a curious person with a great interest in the world around you.
It helps if you have some previous experience of travelling abroad and if you are flexible and
used to taking initiative. As Head of Travel you are the group leader while remaining a
traveler and participant yourself, which makes the ability to alternate between these roles
very important knowledge about group dynamics and leadership is a plus! In addition to
group meetings about once a week, the role also requires some independent planning that
varies in intensity and effort depending on where you are in the planning process.
The position is at times very demanding but above all incredibly fun and rewarding! If you
have any questions about the position, don’t hesitate to contact the current Head of Travel
at resa@ufuppsala.se.
 

As Head of UF’s debate group you are responsible for organizing and running the debate
meetings. The process of debate offers profound and lasting benefits for participants; it
sharpens critical thinking, rhetorical skills, effective communication, teamwork and
understanding of others’ opinions. These skills are essential as a student, in the workplace as
well as in private life and even in order to fulfill the responsibilities as a citizen in a
democratic society.
As Head of Debate it is your responsibility to give members the opportunity to debate and
practice their rhetorical skills in a friendly and stimulating environment. Previously, we have
held group meetings once a week, which means that you should be able to set aside at least
one evening a week for this role. Passion, structure and good communication abilities are
some of the skills required to become the chairperson of the UF Uppsala Debate. It is also
an advantage to be open minded, to excel whilst talking in front of others, and to enjoy
reaching out to people with a different background than yours.
If you have any questions regarding the work as head of the Debate, don’t hesitate to send a
mail to the present head of debate at debate@ufuppsala.se.

As Editor-in-Chief, you are responsible for the printed version of the association’s member
magazine Uttryck. You have great opportunities to renew the magazine and test your own
ideas. Together with your editorial colleague, you lead the editorial team in the work with
the magazine from the idea stage to print. Uttryck is published three times a year and as
Editor-in-Chief you have the responsibility for keeping the schedule and filling the magazine
with interesting material.
The work as Editor-in-Chief includes five main tasks:
Individual feedback work with writers
Planning work together with the other Editor-in-Chief
Coordination with the editorial team (editors and layout manager)
Events with everyone who works with the magazine (writers, illustrators and layout)
Board work
It is to your advantage if you like leading a group and are well organized. In addition, it is
good if you like writing and are confident in commenting on other people’s texts. Being an
Editor-in-Chief is both developing and inspiring. You meet people from different contexts
and countries, get to follow the writers’ development and also work towards a common
finished project it’s super cool! In addition, some board work is included.
Take the chance to develop your writing and leadership! If you have questions regarding the
work as Editor-in-Chief, do not hesitate to send a message to current editors at
redaktionen@ufuppsala.se.

The Web Editor-in-Chief’s assignment is to manage the association’s web magazine
www.uttryckmagazine.com. You are responsible for regularly publishing articles concerning
social and foreign affairs. It can be in the form of interviews, reports, chronicles, a series of
articles and much more. You have great freedom to design the website and its content in the
direction you want, while working closely with the Editors-in-Chief and Uttryck Magazine’s
editorial team. A new addition is Uttryck TV, which you can have the opportunity to develop
further! Some board work is also included in the post.
The online magazine is relatively new within UF Uppsala, which means that you have great
opportunities to expand it and test new ideas. As a Web Editor-in-Chief, it is therefore to
your advantage if you are creative and enjoy working with the written word. You should also
be comfortable working with people, giving feedback on other people’s ideas and texts, and
inspire and motivate new writers. The process of following articles from ideas to finished
products gives you the opportunity to meet many different people with different
experiences and learn about interesting topics along the way, which is very fun! It is also
good to be comfortable with digital media and have communicative skills. Experience with
WordPress or web development is an advantage but it is absolutely not a requirement.
If you have questions regarding the position as Web Editor-in-Chief, do not hesitate to send
an email to the current chief web editor at webbredaktionen@ufuppsala.se.

Do you want to gain qualified experience in marketing, from Sweden’s largest association of
foreign affairs? Application is now open for the position Head of PR! We are looking for two
people to be responsible for UF Uppsala’s external communications. As Head of PR in UF
Uppsala, you will be responsible for the association’s public relations and marketing- creating
public awareness of lectures, seminars, gasques and other projects within UF. This is done by
designing posters, headers, videos and social media. To put it in short, a responsibility for
everything that makes the association visible and ensures that the spread of information
regarding UF events is as large as possible. If you want significant creative liberty with the
opportunity to decide how you shape and organize your work, this is the right position for
you.
As Head of PR it is important to have a sense of project management and organisation, but
at the same time being innovative and creative. You will be in close communication with all
parts of the association as well as partner organisations, and you should therefore have a
good cooperation ability. The PR work is ongoing during the entire operational year, which
means you need to have time available continuously. Structure and planning are therefore
crucial abilities. Preferably we see that you have knowledge and earlier experience in graphic
design (Photoshop/InDesign/Illustrator) and an interest in communications and public
relations, but the post also opens up for learning and developing these skills further.
Are you PRoductive, PRecise and maybe even a little bit PRetentious? Then apply for Head
of PR! If you have any questions, you are encouraged to get in touch with the current Head
of PR at pr@ufuppsala.se.

Do you want to overbridge the gap between student life and the job market? Are you
interested in working with foreign policy after your studies? Do you want to develop your
leadership skills? If that is the case, then this is a unique opportunity for you!
The goal of the Career group is to give our members an insight into what a career in foreign
policy could look like and to give them the opportunity to make contacts in different areas.
Foreign policy is a broad field, and so are the professions in it. The group intends to specify
what types of jobs exist in different sectors such as security, diplomacy, sustainable
development and so on.
The Career group plans two major events during the year: Career Day and Utrikespolitiska
Akademien (Academy of Foreign Affairs). Career Day is a popular social science fair with a
focus on foreign policy. Academy of Foreign Affairs is a program where selected students get
the chance to explore different fields in a small group, to create contacts and to personally
get to know important people within their areas of interest.
In addition to the major events, the group aims to organize other events such as lectures
and workshops. These could be events such as CV drafting and excel courses, with the aim
of giving the members an extended opportunity to get their dream jobs. In short, as Head of
Careers, you will have a unique opportunity to run a new part of our association, but you
need to be prepared to put in a lot of time and effort. This will require lots of creativity,
vision, organizational skills and the tenacity to bring it all together and create a great service
for our members!
If you have any questions regarding the position, send an email to the current Heads of
Careers, at careers@ufuppsala.se.

As Head of Radio, you lead the work with the association’s podcast, Radio UF. The program
is broadcasted on Studentradion.com. The program is created by the group, but it is you
who has the ultimate responsibility for the final product. You are also the editorial board’s
representative on UF’s board. Radio UF’s program is largely independent of the other
activities in the association, but cooperation with the other groups lifts both the radio
program and the organization in general.
An interest in or experience of making radio makes work easier and it is also good to
have a good organizational ability. As a radio manager, perhaps the biggest challenge is to
engage people and help them with their work. You will work close to Studentradion 98.9,
Uppsala’s student radio. You will need to take their course “Sänt var det här” to learn the
basics of radio, if you haven’t already.
The best part of being Head of Radio is that it is really fun: interviewing people, reading up
on topics and making good episodes together with your group. It requires commitment, but
if you can knit a group together and keep producing podcast episodes with a light heart, this
is the post for you.
If you have questions regarding the work as a radio manager, do not hesitate to send an
email to the current radio manager, to radio@ufuppsala.se.

Som revisor för UF Uppsala granskar du styrelsens arbete åt medlemmarna. Du ansvarar för
tillsynen av att det fortlöpande arbetets bedrivs i enlighet med stadgarna och god
redovisningssed, samt stödjer styrelsen i dess arbete för att driva föreningen framåt ett
bra sätt som möjligt. Slutpunkten tillsynen är årsmötet under hösten, där revisorerna
presenterar sin revisionsberättelse och föreslår för mötet huruvida styrelsen ska
ansvarsfrihet.
En bra revisor är med fördel strukturerad och noggrann. Tidigare förenings- och
styrelseerfarenhet är viktig för att kunna genomföra uppgifterna. Erfarenhet av och god
kunskap om UF Uppsalas verksamhet är en fördel.
Om du har frågor om vad revisorsuppdragen innebär, tveka inte att höra av dig till
föreningens nuvarande revisorer revisor@ufuppsala.se.

As part of the Election Committee of UF Uppsala, your contribution makes sure that the
association continues to be managed by committed and competent people. The work
includes preparing application processes, holding interviews and nominating people for the
positions on the board, auditor, deputy auditor and election committee prior to the next
election meeting. The Electoral Committee also assists the board with by-elections if any
board member resigns during the operational year and when vacant positions appear.
Previous experience of association work is preferable. Long-term thinking, the ability to see
the whole process, as well as good social skills are important qualities for the work of the
Election Committee. In addition to this, you are also welcome to have a heart that beats a
little extra for UF Uppsala.
If you have questions or concerns about the Election Committee’s work, you can reach out
to the current Election Committee at val@ufuppsala.se.