Under de senaste decennierna har Folkrepubliken Kina förvandlats från ett slutet och fattigt land till en ekonomisk och politisk stormakt. Taiwan har genomgått en genomgripande demokratiseringsprocess och den forna brittiska kronkolonin Hongkong har införlivats med den kinesiska folkrepubliken under formeln ”ett land, två system”. Samtidigt...

The lecture seeks to examine the state of higher education in South Africa since 1994. Its premise is that South African higher education system is in good health and is internationally competitive. However, there is a paradox. The lecture seeks to prize open that paradox....

Are you thinking about applying for the next year's board? The last day to apply for next year's board is Thursday the 31st! We give you this opportunity to visit us at our office for fika when the whole board is gathered to talk to us...

På måndag den 14 mars har vi äran att välkomna riksdagens utrikesutskott för en diskussion om Sveriges utrikespolitik! Anmäl er i länken för att få en plats: https://www.alumnnatverk.uu.se/public/showform?fID=58 Utrikesutskottet kommer hit för att bemöta Uppsalas studenter i en dialog. En panel med representanter från nästan alla riksdagspartier...

Activist, author, former politician, Malalai Joya, has become a center piece of the struggle for justice in Afghanistan. Malalai is renowned for her work to secure rights for women in Afghanistan and criticism of the occupation of Afghanistan by United States, NATO and the regime...