Så sent som sommaren 2017 misslyckades parterna med att förhandla fram ett fredsavtal, vilket bland annat ledde till att FN-medlaren lämnade sitt uppdrag. Men Cypernkonfliktens historia av misslyckade fredsförhandlingar sträcker sig betydligt längre tillbaka än så. Ön, som sedan länge bebotts av grekcyprioter och en...

The Bulgarian EU presidency has declared it will prioritise the strengthening of the EU integration process in relation to the Western Balkans. Such ideas have revealed a potential split on the EU level between the “enlargment sceptic” parts of the union, and populists in Central...

Sedan Sverige blev medlem i den Europeiska Unionen den 1 januari 1995 har många svenskar fått möjlighet att arbeta inom EU:s institutioner. Under denna föreläsning kommer Maria Westermann att tala om hur det är att som svensk göra karriär inom EU och hur det är att...

After six months since the Catalan society was called for the referendum on independence, the political situation in the region and, by extension, the entire Spanish policy has run aground in a climate of heightened uncertainty. In the face of this enormous challenge, the Spanish...

Uppsala Association of International Affairs welcome all members to the General Elections Meeting on May 17th 2018! The meeting will include the election of all board positions, accountant and election committee. Attendance and voting rights are given to members who have, at the latest twenty-one days before...