#Metoo tog världen med storm, många modiga individer vågade äntligen öppna upp om sina erfarenheter av sexuella trakasserier för att upplysa samhället om dess strukturella problem. Även på regeringsnivå började allt fler uppmärksamma samhällsfenomenet. Men vad har regeringen egentligen för åtgärder i tanken för att tackla problemet?...

On the 18th of March, the presidential election will take place in Russia in what is expected to be a superior win for sitting President Vladimir Putin. With the former KGB-agent having ruled the country in different positions ever since Yeltsin somewhat surprisingly chose him...

Italy is the third biggest economy in the Eurozone – and possibly the most fragile one. The sitting parliament was dissolved right before the new year, and on the 4th of March the winner of the first election in 5 years will be determined. With...