The defence lawyer of Saddam Hussein, Bushra al-Khalil, is coming to UF Uppsala to tell her story about one of the most significant trials of modern history. Saddam Hussein, the Iraqi leader and dictator from 1979 until 2003, was captured by U.S. forces in December 2003....

As the board of 2016/17's year is coming to an end we are looking for new bright stars to take over the management of the best association in Uppsala!!! CLICK HERE to see all the available positions for the board 2017/2018. Looking forward to hear from...

Courage That Changes the World: Sophie Scholl left her classes to secretly distribute pamphlets against Adolf Hitler, eleven-year-old Malala Yousafzai lived amidst the Taliban while blogging about their brutality. Anthropologist Brian Palmer is haunted by such individuals who risk everything for a more humane society. He gathers wisdom from...

PROPAGANDAFOTBOLL: Fotboll är sporten som spelas över hela världen, dess breda folkliga spridning och det stora kapital som fotbollen omsätter gör den till en politisk maktfaktor. Landslag utnyttjas för nationalistiska syften, vilket i sin tur påverkar länders politiska självbild och även dess utrikespolitik. Fotboll används som...

Uppsala Association of International Affairs and Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice welcome you to Cyber Security Day! Security policy is one of the most pressing issues when it comes to foreign affairs. With the digital development come new obstacles for keeping a country safe....

VID VÄGS ÄNDE - Om handeln med vilda djur Handel med hotade djurarter har en stor utbredning i världen, där kriminella nätverk tjänar stora pengar på tjuvjakt. Handeln utgör ett direkt hot mot den biologiska mångfalden och djurens rättigheter. Ämnet har blivit angeläget för världspolitisk debatt....