Call for Trustees


CALL FOR APPLICATIONS FOR TRAVEL ASSISTANT 2017/18
Do you want to help plan this year’s trips for Uppsala Association of International Affairs? UF Uppsala is now looking for this year’s travel assistant, whose role it is to work as the Travel Coordinator’s right hand when it comes to the planning of the UF trips. No previous experience of similar responsibilities is needed, what is most important it a curiosity and interest for international politics. As travel assistant you should:

  • be an organized person with a good planning ability,  
  • be trustworthy, responsible, and able to cooperate closely with others,
  • love discovering new places and meeting new people.

So, if you are looking for an exciting way to get active with UF, take the chance to apply for the post of travel assistant with a short motivation (½ A4) of why you are interested in and would fit the post to resa@ufuppsala.se.
Best regards,
Valentina Torres Ahlqvist, Travel Coordinator
 
Utlysning av reseassistent Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 2017/18
Vill du vara med och planera och ansvara för Utrikespolitiska föreningens resor under året? UF Uppsala söker nu en ämbetsperson inför året vars roll är att fungera som reseansvarigens högra hand vid planering av, samt under, resorna. Ingen tidigare erfarenhet av liknande uppdrag krävs, det viktigaste är nyfikenhet och intresse för utrikespolitiska frågor! Som reseassisten bör du:

  • vara en organiserad person med god planeringsförmåga,
  • vara pålitlig, ansvarsfull och ha lätt för nära samarbete och,
  • vara resesugen och pigg på att se nya platser och träffa nytt folk!

Helt enkelt, om du letar efter ett spännande sätt att bli aktiv inom UF ska du självklart söka uppdraget som reseassistent! Skicka en kortare motivering (ca ½ A4) till varför du är intresserad av och passar för uppdraget till resa@ufuppsala.se.
Hälsningar,
Valentina Torres Ahlqvist, Reseansvarig
_______________________________________________________________________________________________________________

 
CALL FOR APPLICATIONS FOR CAREER ASSISTANT 2017/18
Uppsala Association of International Affairs is now taking applications for the position of Career Assistant during the 2017/2018 operational period. The position is new for this year and will give you a chance to help shape a brand-new section of UF Uppsala! As Career Assistant your main responsibility will be to, alongside other associations in Uppsala, arrange the 2018 Career Day – an event where students in politics and social sciences get to meet employers from both the public and private sector. You will not only get valuable experience in organizing big events, but also an ending result that hundreds of students benefit from and enjoy.
As Career Assistant you will spend a lot of time with the Head of Careers, together developing and establishing this new section of UF Uppsala. The position therefore requires a creative, ambitious person with a lot of drive and strong organizational skills.
Do you want to help build something new, while at the same time having the opportunity to learn a lot and maybe even make business contacts for the future.
Interested? Send a short motivation (roughly half a standard A4 page) stating your reasons for applying, background and applicable work experiences relevant to the position to careers@ufuppsala.se. The position may be filled without notice, so apply today!
Best regards,
Lotta Stenberg, Head of Careers
 
Utlysning av karriärassistent Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 2017/18
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala söker nu en karriärassistent för verksamhetsåret 2017/2018. Genom det här ämbetet kommer du få bidra till att starta upp och forma en helt ny verksamhet inom UF Uppsala! Ditt huvudansvar under året kommer vara att tillsammans med andra föreningar i Uppsala arrangera Career Day, en heldag som går av stapeln till våren, där politik- och samhällsintresserade studenter får chansen att träffa representanter från arbetslivet. Uppdraget ger inte bara en ovärdelig erfarenhet av att driva större projekt utan också ett slutresultat som uppskattas av hundratals studenter.
Som karriärassistent kommer du att jobba nära karriäransvarig och ni får tillsammans bygga upp och utveckla verksamheten, samt bestämma vad den ska innehålla. Du som söker bör därför vara kreativ, ambitiös och driven, och inneha en mycket god organisatorisk förmåga.
Vill du vara med och skapa något nytt, samtidigt som du lär dig mycket och har möjlighet att skaffa dig spännande kontakter inom arbetslivet?
Skriv ihop en kort motivering (ca. en halv A4) där du berättar om dig själv, varför du skulle passa bra som karriärassistent, samt om tidigare arbete och/eller engagemang som kan vara av relevans för posten. Ansökan skickas sedan till careers@ufuppsala.se. Posten tillsätts löpande, så tveka inte att skicka in ansökan idag!
Hälsningar,
Lotta Stenberg, Karriäransvarig 

_______________________________________________________________________________________________________________
 
CALL FOR PR-ASSISTANT FOR 2017/18
The Uppsala Association of International Affairs is looking for two PR- assistants for the academic year of 2017/2018! As a marketing assistant you will be marketing UF by creating graphic materials and other creative works. Experience in Photoshop, InDesign or similar programs is a merit. The work also includes marketing UF through social media and representing UF at public events.
You will be working closely with the two who are mainly in charge of the UF:s marketing, which will lead to some flexibility of the division of chores. Are you a creative, positive and pragmatic person with experience from working with computers, inDesign/photoshop and social media? Can you express yourself in writing and work in groups? Then this position is definitely something for you!
If you are interested in becoming a PR-assistant, write a short application (maximum of 400 words) about yourself, why you would like to be a PR-assistant and why this role would suit you well, earlier experiences that is relevant and if there is something specific you would like to do as PR-assistant.
Send you application to: pr@ufuppsala.se. The position may be filled without notice, so apply today!
Best regards,
Maia Bishop & Hanne Enoksson, Heads of PR and marketing
 
Utlysning av PR-assistent för Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala
Gillar du att vara kreativ, grafisk formgivning eller att skriva? Då kanske just du är vår nya PR-assistent. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, UF, söker just nu två ämbetspersoner som under läsåret 2017/2018 vill hjälpa till med föreningens marknadsföring. De uppgifter som innefattas i rollen är främst att marknadsföra UF genom skapande av olika typer av grafiskt material samt marknadsföring på sociala medier. Erfarenheter av Photoshop eller inDesign samt sociala medier är därför meriterande men inget krav. Annat arbete som rollen innefattar är att skriva texter till våra olika events, göra rörlig media samt ibland representera UF vid olika offentliga sammanhang. Vi strävar alltid efter att förbättra vår marknadsföring och uppskattar alltid nya, smarta och roliga marknadsföringsidéer.
Som PR-assistent kommer du att arbeta nära med UF:s PR-ansvariga vilka har det högsta ansvaret för föreningens marknadsföring. Detta innebär en viss flexibilitet och frihet i de uppgifter som du kommer att tilldelas. Med andra ord finns det möjlighet att jobba med det som just du tycker är roligt och brinner för. Vi söker dig som är kreativ, positiv och pragmatisk. Du får gärna ha erfarenhet av program såsom inDesign och Photoshop samt olika sociala medier. Du ska ha lätt att uttrycka dig både skriftligt och muntligt samt kunna samarbeta väl med andra.
Är du intresserad? Skriv då ihop ett kortare dokument (max 400 ord) där du berättar om dig själv, beskriver varför du skulle passa bra för posten, om du har något tidigare engagemang inom UF eller en annan förening som är relevant för din ansökan, samt om du har något särskilt som du skulle vilja genomföra som PR-assistent.
Ansökan skickas till pr@ufuppsala.se. Posten tillsätts löpande, så tveka inte att söka ida
Hälsningar,
Maia Bishop & Hanne Enoksson, PR-ansvariga
_______________________________________________________________________________________________________________
 
CALL FOR APPLICANTS FOR UF PHOTOGRAPHER 2017/18
Do you have an interest for, or experience in photography? Right now The Uppsala Association of International Affairs (UF) is looking for a photographer as a trustee for the school year of 2017/2018. The trustee will be assigned to photographing our events, lecturers and several other UF activities.
As a photographer for UF you will work closely with UF:s Heads of PR as well as other parts of the association like Uttryck Magazine. The position is relatively flexible, and we are primarily looking for someone with a passion for photography. Knowledge of photo editing is a merit. You should be able to work together with others as you will be working with several committees in the organization.
Interested? Please submit a short application (maximum of 400 words) where you tell us about yourself, why you would be suitable for the position, if you have any previous experience of UF or another organization relevant for your application as well as you would like to accomplish as UF:s photographer. We would also appreciate a sample of any previous photography if possible.
The application should be sent to pr@ufuppsala.se. The position may be filled without notice, so apply today!
Best regards,
Maia Bishop & Hanne Enoksson, Heads of PR and marketing
 
Utlysning av fotograf vid Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 2017/18
Har du ett stort intresse för fotografi och tycker det är roligt att fotografera? Just nu söker  Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (UF) en fotograf som ämbetsman för läsåret 2017/2018. De uppgifter som innefattas i rollen är att fotografera flertalet av våra olika evenemang, föreläsare och andra UF-aktiviteter som äger rum under läsårets gång.
Som fotograf kommer du att jobba nära UF:s PR-ansvariga men också nära med andra utskott i föreningen som exempelvis Uttryck. Detta innebär att ämbetet är relativt flexibelt. Vi söker dig som har ett brinnande intresse för fotografi. Kunskap om fotoredigering är meriterande. Du ska ha lätt för att samarbeta med andra då du kommer arbeta med många olika delar av UF.
Är du intresserad? Skriv då ihop ett kortare dokument (max 400 ord) där du berättar om dig själv, beskriver varför du skulle passa bra för posten, om du har något tidigare engagemang inom UF eller en annan förening som är relevant för din ansökan, samt vad du skulle vilja genomföra som fotograf. Skicka gärna med eventuella bilder du har tagit.
Ansökan skickas till pr@ufuppsala.se. Posten tillsätts löpande, så tveka inte att söka idag!
Hälsningar,
Maia Bishop & Hanne Enoksson, 
PR-ansvariga
_______________________________________________________________________________________________________________
 
CALL FOR APPLICATIONS FOR HEAD OF IT 2017/18
The Uppsala Association of international Affairs is looking for a Head of IT for the academic year of 2017/2018. The Head of IT:s main responsibility is to develop the organizations digital services and maintain our websites www.ufuppsala.se and www.uttryckmagazine.com.
As an organization we are trying to expand our digital presence. Depending on the qualifications and interest in the position we are also interested in developing our payment services online, video streaming, app- or web-based proof of membership, optimizing our websites for mobile use, Search Engine Optimizations etc.
You will work closely with Board members such as our Web Editor and Heads of PR. Since it is a new and relatively independent position there is a lot of opportunity to be creative and it is important that you are able to take initiative. The position will take an estimated 5-10 hours a week or more, depending on your own initiatives and with varying intensity.
We are looking for someone who is creative and solution-oriented with previous experience of web development (or someone that wants to learn). You are interested in finding new creative solutions for often unexpected problems, and not afraid to take on new challenges.
Are you interested in the position? Send in a short application (approximately ½ A4) where you tell us about yourself, why you are suitable for the position as well as previous work and or volunteering experience that is relevant for your application. The application should be sent to ordforande@ufuppsala.se. Don’t hesitate to send in your application today!
Best regards,
The Board of 2017/2018
 
Utlysning av IT-ansvarig vid Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala söker nu en IT-ansvarig under verksamhetsåret 2017/2018. Den IT-ansvarige arbetar med att utveckla föreningens digitala tjänster och ansvarar för webbsidorna ufuppsala.se och uttryckmagazine.com.
Föreningen befinner sig i lite av ett digitalt skifte och ämnar att öka tillgängligheten på nätet under verksamhetsåret. Beroende på intresse och kompetens finns möjligheter utöver skötseln av existerande webbsidor att ta fram betalningslösningar online, videostreaming, app- eller webbläsarbaserade medlemsskapsbevis, optimering av mobilwebbsidor, SEO (search engine optimization), osv.
Arbetet sker i nära samarbete med styrelsemedlemmar såsom webbredaktören och pr-teamet, bland andra. Som en ny och relativt självständig post finns utrymme för kreativitet, och då den inte är direkt bunden till en av våra verksamheter, förväntas du kunna ta egna initiativ till utveckling. Posten kan förväntas uppta runt 5-10 arbetstimmar i veckan eller mer, beroende på egna initiativ och med varierande intensitet.
Vi söker dig som är kreativ och lösningsorienterad, med tidigare erfarenhet av webbutveckling (eller med en stor aptit för att lära sig!). Du är intresserad av att finna nyskapande digitala lösningar på ofta oanade problem, och är inte rädd för att ta dig an nya utmaningar.
Låter detta intressant? Skriv ihop en kort motivering (ca. en halv A4) där du berättar om dig själv, varför du skulle passa bra som IT-ansvarig, samt om tidigare arbete och/eller engagemang som kan vara av relevans för posten. Ansökan skickas till ordforande@ufuppsala.se. Posten tillsätts löpande, så tveka inte att skicka in ansökan idag!
Hälsningar,
Styrelsen i Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
_______________________________________________________________________________________________________________
 
CALL FOR APPLICATIONS FOR ACTIVITY ASSISTANT 2017/18
Do you want to join us in planning fun events related to foreign affairs? Uppsala association of international affairs is now looking for an activity assistant for 17/18. The UF activity group organises everything from fundraises and movie-screenings to pubquizzes and election parties. In the group you can both help us with ongoing projects and carry out a project idea of your own.
In the role as activity assistant you will be working closely with the activity coordinators. You will help out with coordinating a wide variety of exciting projects during the upcoming year, such as a fundraiser and the yearly UF-gasque. We are looking for someone creative and organized with an interest in international affairs and global issues. Apply now, you’ll get a chance to develop both the activity group and UF while having an incredibly fun year!
Does this sound interesting? Send an application presenting yourself and your motive to why you would make a great fit as activity assistant to aktivitet@ufuppsala.se (roughly ½ A4 long).
Best regards,
Julius Rosenlund & Gabriella Linderoth, Activity Coordinators
 
Utlysning av Aktivitetsassistent vid Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 2017/18
Vill du vara med och planera roliga evenemang kopplade till utrikespolitiska frågor? Utrikespolitiska föreningen söker nu en aktivitetsassistent för verksamhetsåret 17/18. UFs aktivitetsgrupp anordnar allt ifrån välgörenhetsevenemang och filmvisningar till valvakor och pubquiz. Inom gruppen får föreningens medlemmar möjlighet att både hjälpa till med pågående projekt och göra verklighet av sina egna idéer.
I rollen som aktivitetsassistent är du de aktivitetsansvarigas högra hand. Du kommer vara med och koordinera diverse spännande projekt under året, bland annat en fundraiser och den årliga UF-gasquen. Till posten söker vi dig som är kreativ, organiserad och inte minst har ett intresse för utrikespolitik och globala frågor. Tveka inte att söka, du får chansen att utveckla både aktivitetsgruppen och UF, samtidigt som du kommer ha ett otroligt roligt år!
Är du intresserad? Skicka en presentation av dig själv och en motivering varför du skulle passa som aktivitetsassistent till aktivitet@ufuppsala.se (ca. ½ A4 lång).
Hälsningar,
Julius Rosenlund & Gabriella Linderoth, Aktivitetsansvariga 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
CALL FOR APPLICATIONS FOR PROGRAM ASSISTANT 2017/18
The Uppsala Association of Foreign Affairs is looking to fill the position of programme assistant for the academic year of 2016/2017. The programme assistant works closely with the programme-secretaries to organize two weekly lectures, the core activity of the association.
The position requires a responsible, independent and driven person with good organizational and social skills. The position will allow you to interact with many interesting persons, develop your speaking and writing skills, and potentially provide you with valuable contacts for your future working life. Your exact assignments will depend on what the programme secretaries and you agree on, but inviting and completing the program sheet and to work on practical preparations for the lectures will be in focus.
The practical preparations consist of locale booking, corresponding with both members of the program group as well as guest lecturers, assisting in the “Eftersnack”-post lecture segment and communicating with security detail, among other things.
To apply, please submit an application consisting of contact information as well as a letter introducing yourself, motivating your qualifications for the post, and explaining why you would like to become programme assistant (no longer than 500 words, either Swedish or English). Email your application to program@ufuppsala.se, applicants may be called to an interview.
Best regards,
Theo Herold & David Sörme, Program Secretaries
 
Utlysning av programsekreterare vid Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 2017/18
Uppsala Utrikespolitiska föreningen söker nu en programassistent för läsåret 2017/2018. Programassistenten arbetar nära programsekreterarna med att organisera föreningens veckovisa föreläsningar, kärnverksamheten i föreningen.
Positionen kräver en ansvarsfull, självständig och driven person med goda organisatoriska och sociala färdigheter. Positionen ger dig möjlighet att interagera med många intressanta personer, utveckla dina muntliga och skriftliga färdigheter, och eventuellt ge dig värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv. Dina exakta uppgifter beror på vad programsekreterarna kommer överens om med dig. Men förutom att sammanställa årets programblad så ligger de praktiska förberedelserna inför föreläsningarna i fokus.
De praktiska förberedelserna består i att boka lokal, sköta kontakt med både medlemmar från programgruppen och gästföreläsare, assistera i Eftersnacket och kommunicera med säkerhetsavdelningen, bland andra saker.
För att söka, skicka in en ansökan som består av dina kontaktuppgifter samt en presentation av sig själv. Motivera dina kvalifikationer för tjänsten, och förklara varför du vill bli programassistent (högst 500 ord, antingen på svenska eller engelska). E-posta din ansökan till program@ufuppsala.se. De sökande kan sedan komma att kallas till en intervju.
Hälsningar, 
Theo Herold & David Sörme, Programsekreterare
_______________________________________________________________________________________________________________
 
CALL FOR APPLICATIONS FOR EDITOR 2017/18

Uppsala Association of International Affairs is looking for editors for Uttryck Magazine during 2017-2018. As an editor you help create the best magazine in Uppsala, consisting of a printed edition and a web magazine. The printed edition is published three times a year, and includes interview, political analysis, photos, illustrations, and much more! You will be a part of the editorial staff and work closely with the editors-in-chief as well as the web editor. The editors’ workload will increase as the printing date approaches, whereas the vice web editor has a steady flow of work throughout the year. As an editor you will keep contact with our guest writers, plan our editorial meetings, proofread and, of course, edit! If you want to you will also get the chance to illustrate and help with layout! As an editor you should: – Be creative – Have a passion for language and writing – Work well in groups – Have organizational skills No previous editorial experience is needed but previous experiences in writing and editing will be to your advantage. Your application should include a motivation of no more than 500 words.
Send this to redaktionen@ufuppsala.se no later than Wednesday 20th of September. Feel free to contact us if you have any questions. We are looking forward to reading your application!
Best regards,
Rut Berling & Tove Henriksson, Editors-in-Chief
Melinda Nilsson, Web Editor 
Utlysning av redaktör vid Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 2017/18
Utrikespolitiska föreningen utlyser härmed posterna som redaktör och vice webbredaktör för medlemstidningen Uttryck under verksamhetsåret 2017/2018. Som redaktör är du med och skapar Uppsalas bästa tidning! Uttryck kommer ut tre gånger per år och finns även i  webbupplaga, på www.uttryckmagazine.com. Tidningen innehåller krönikor, intervjuer, fotoreportage, politisk analys och mycket mer! Du kommer vara en del av det redaktionella arbetet och arbeta nära chefredaktörerna respektive webbredaktören. I arbetet med den tryckta tidningen ändras uppgifterna efterhand och är anpassade efter tidningscykeln. Arbetet kommer att vara som mest intensivt i anslutning till att tidningen trycks. Som vice webbredaktör är arbetet mer jämnt fördelat över hela verksamhetsåret. Du som redaktör kommer bland annat att ha kontakt med gästskribenter, planera inför redaktionsmöten och korrekturläsa. Är du intresserad kan du som redaktör också få illustrera och hjälpa till med layout. Som redaktör bör du:
  • Ha ett kreativt och nytänkande sinne
  • Ha ett stort engagemang för språk och skrivande
  • Ha en god samarbetsförmåga och bidra till en bra gruppdynamik
  • Ha goda organisatoriska förmågor

Ingen tidigare redaktörserfarenhet är nödvändig men det är meriterande att ha skrivit och korrekturläst tidigare.
Vi kommer att tillsätta två redaktörer för arbetet med den tryckta tidningen och en vice webbredaktör. Ansökan ska bestå av en motivering på högst 500 ord där du beskriver varför just du bör bli redaktör för Uttryck. Skicka din ansökan till redaktionen@ufuppsala.se senast onsdag 20 september. Du kan också skicka eventuella frågor till samma mejladress. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Hälsningar,
Rut Berling & Tove Henriksson, Chefredaktörer
Melinda Nilsson, Webbredaktör
______________________________________________________________________________________________________________
 
CALL FOR HEAD OF LAYOUT 2017/18

Uppsala Association of International Affairs is looking for you to be head of layout for the member magazine Uttryck during 2017-2018. Uttryck is sent out to all members and includes chronicles, interviews, political analysis, illustrations and much more!
As head of layout, you will be part of the editorial staff of seven people who will all create the magazine together. As the head of layout you will often work independently, but in close contact with the editors-in-chief and the writers whose articles you are doing the layout for. There will be a lot of work, but also very rewarding and fun! We are looking for someone who enjoys graphic design and wants to develop their creative skills while working with the best editorial team in Uppsala! No previous experience is required, but skills in Adobe InDesign will be to your advantage. Your application should include a motivation of no more than 350 words.
Send this to redaktionen@ufuppsala.se no later than Wednesday 20th of September. Feel free to contact us with questions. We are looking forward to read your application!
Best regards,
Rut Berling & Tove Henriksson, Editors-in-Chief
Melinda Nilsson, Web Editor
 
 
Utlysning av layoutansvarig vid Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 2017/18
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala söker en layoutansvarig för medlemstidningen Uttryck inför verksamhetsåret 2017/2018! Uttryck skickas ut till alla medlemmar och innehåller krönikor och intervjuer såväl som fotoreportage och politisk analys.
Du kommer att vara en del av redaktionen, som består av sju personer exklusive alla skribenter. Vi tar fram tidningen tillsammans, men du kommer vara huvudansvarig för layouten och därmed arbeta en hel del självständigt. Du kommer att arbeta nära chefredaktörerna och de skribenter vars artiklar du gör designen för. Arbetet är periodvis tidskrävande, men också roligt och utmanande!
Vi söker dig som gillar bild och grafisk formgivning, vill utveckla din kreativa förmåga och vara med i framtagandet av Uppsalas bästa tidning. Förkunskaper är inget krav, men kunskaper i Adobe InDesign är meriterande.
Skicka din ansökan med en motivering på högst 350 ord där du beskriver varför just du bör vara layoutansvarig för Uttryck. Ansökan ska skickas till redaktionen@ufuppsala.se senast onsdag 20 september. Du kan också skicka eventuella frågor till samma mejladress. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Hälsningar,
Rut Berling & Tove Henriksson, Chefredaktörer
Melinda Nilsson, Webbredaktör
_______________________________________________________________________________________________________________
 
CALL FOR APPLICATIONS FOR UPPSALA MODEL UNITED NATIONS PRESIDENT 2017/18
UMUN is a UN simulation, where participants get a hands-on experience in communications, public speaking, debating and similar during a live exercise imitating real instances of the UN. The Model United Nations concept goes all the way back to the very founding of the UN,  and the Uppsala version is held during the spring semester. UMUN is a project initiated and led by the Uppsala Association of International Affairs in collaboration with the Uppsala United Nations Association – and you have the chance to be in charge!

As president, you will be project manager and leader and supervisor of the conference, for the secretariat, and for the project group. You will cover administrative tasks such as applying for grants, managing budgets, etc. – as well as more people-oriented ones together with your vice president and project group.
It is a large responsibility, and you will be expected to work independently, so long-term commitment and planning  and organising skills are vital. You will also be working closely with others during the conference as well as during the planning phase. A certain amount of teamwork and interpersonal skill can go a long way.
Previous experience is meriting, but not a requirement, as there is a wealth of information and guidance from previous years to lean on. Dedication to hosting a successful and memorable Model United Nation – and to the United Nations itself! – is the most important metric!
Interested? Send a short motivation (roughly half a standard A4 page) stating your reasons for applying, background and applicable work experiences relevant to the position to ordforande@ufuppsala.se. The position may be filled without notice, so apply today!
Best regards,
The Board of 2017/2018
_______________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022