Career Seminars in February – "Olika vägar till en internationell karriär"

römmer du om en internationell karriär och undrar över vilka möjligheter som finns? Nu har du möjlighet att delta i tre olika karriärseminarier där du får träffa tre personer som är mitt uppe i karriärer med internationell profil av olika slag. De kommer dela med sig av sina bästa tips, idéer och anekdoter för någon som strävar efter att arbeta internationellt.
Karriärseminarierna riktar sig till dig som funderar på en karriär med utrikespolitiskt fokus men är osäker på vilka typer av jobb som finns. Du får även tips på hur du ska gå till väga för att ta dig dit. Varje seminarium kommer bestå av en 20 minuters introduktion från gästen, följt av ungefär en timmes frågestund och diskussion.
___________________________________________
INFORMATION OM DE TRE SEMINARIERNA OCH GÄSTERNA
Tisdag 6/2 – Louise Stenfors Virenfeldt, Diplomatprogrammet
Tid: kommer snart
Louise har studerat vid Georgetown och Cambridge, men också vid Lunds universitet där hon var en aktiv medlem i UF Uppsalas systerförening UPF Lund. Just nu studerar hon diplomatprogrammet och arbetar på Mellanöstern- och Nordafrikaenheten på UD.
Tisdag 13/2 – Karolina Gasinska, analytiker på FOI
Tid: 18.00-19.30
Karolina är statsvetare och arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser, projektutvärderingar, genusfrågor och samspelet mellan säkerhetspolitik och informationssamhället. Hon har en master i ”Politik och internationella studier” från Uppsala universitet och har även studerat vid Institut d’études politiques de Paris och Fudan universitetet i Shanghai.
Onsdag 28/2 – Julian Sievers, projektledare och handelspolitisk rådgivare på Kommerskollegium
Tid: 17.00-18.30
Julian arbetar på Kommerskollegiums enhet för internationell handelsutveckling. Just nu är han projektledare för ett projekt som ska främja handelsrelaterad kapacitet hos universitetsstudenter i Zambia, men han är även involverad i Kommerskollegiums strategiska arbete för handelsrelaterat utvecklingssamarbete.
These seminars will be held in Swedish.
Vi förväntar oss att du som ansöker kommer kunna delta vid alla tre tillfällena. För att delta måste du vara medlem i UF Uppsala.
Ansök här: https://goo.gl/forms/UMqfhKyzV3nbHlH82
Deadline: 28 januari
I samarbete med Folkuniversitetet

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022