UF Uppsala in collaboration with the Uppsala City library where hosting a lecture with the investigative journalist Fredrik Obermaier - one of the journalists that discovered the Panama Papers. A conversation with Svante Weyler on the investigation, the journalist network behind the reveal, tax havens...

Välkomna på paneldiskussion om den transatlantiska slavhandeln: I samarbete med Uppsalas Socionomstudenter arrangeras en debatt som ämnar att redogöra för Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln. Fredrik Thomasson från Uppsalas Universitet kommer redogöra för den historiska bakgrunden i ämnet. Utifrån sin forskning i ämnet kommer han...

On September 26th, the Government of Colombia and FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), signed a peace agreement in Cartagena after four years of negotiations to end the 52-year civil war. The agreement includes agreements on six major areas (five thematic and one more procedural)...

UF Uppsala välkomnar den tidigare FN-soldaten och statsvetare Oscar Karlflo att berätta om den pågående svenska FN-insatsen i Mali. Insatsen i Mali är den första under FN-flagg på många år för Sverige. MINUSMA, som är det officiella namnet, räknas som den farligaste FN-insatsen i världen med...

Det säkerhetspolitiska klimatet i vår del av världen har försämrats. De baltiska staterna har alltmer hamnat i blickpunkten som ett område där Ryssland försöker öka sitt inflytande. Det påverkar såväl stabiliteten i Östersjöområdet som Sveriges säkerhet. I händelse av ryska militära operationer riktade mot Baltikum...

Welcome to the first lecture of this semester; UF Uppsala presents in collaboration with Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice: A panel discussion about Brexit! Thursday the 23rd of June voters in the United Kingdom voted in a referendum on continued membership of the European Union....