#Metoo tog världen med storm, många modiga individer vågade äntligen öppna upp om sina erfarenheter av sexuella trakasserier för att upplysa samhället om dess strukturella problem. Även på regeringsnivå började allt fler uppmärksamma samhällsfenomenet. Men vad har regeringen egentligen för åtgärder i tanken för att tackla problemet?...

Water is essential for all living organisms in this world, however the planets water resources are vulnerable and finite. The vulnerability of water resources causes a concern for security, this seminar introduces the audience to the concepts: Sustainable Water, Water security and Water Diplomacy. The...