Under de senaste decennierna har Folkrepubliken Kina förvandlats från ett slutet och fattigt land till en ekonomisk och politisk stormakt. Taiwan har genomgått en genomgripande demokratiseringsprocess och den forna brittiska kronkolonin Hongkong har införlivats med den kinesiska folkrepubliken under formeln ”ett land, två system”. Samtidigt...

Are you thinking about applying for the next year's board? The last day to apply for next year's board is Thursday the 31st! We give you this opportunity to visit us at our office for fika when the whole board is gathered to talk to us...

Som redaktör ansvarar du för föreningens medlemstidning Uttryck. Tillsammans med din redaktörskollega leder du redaktionsgruppen i arbetet med tidningen från idéstadiet till tryckeriets pressar. Uttryck utkommer tre gånger per år och som redaktör har du det yttersta ansvaret för att tidsplanen hålls och att tidningen fylls med intressant...

UF Uppsala söker en ny layoutansvarig för medlemstidningen Uttryck inför våren 2016! Uttryck skickas ut till alla medlemmar och innehåller krönikor och intervjuer såväl som fotoreportage och politisk analys. Vi söker dig som gillar bild och grafisk formgivning, vill utveckla din kreativa sida och vara med...