Ett mångtydigt Kina

Under de senaste decennierna har Folkrepubliken Kina förvandlats från ett slutet och fattigt land till en ekonomisk och politisk stormakt. Taiwan har genomgått en genomgripande demokratiseringsprocess och den forna brittiska kronkolonin Hongkong har införlivats med den kinesiska folkrepubliken under formeln ”ett land, två system”. Samtidigt som handeln och utbytet mellan Fastlandskina och Taiwan vuxit lavinartat motsätter sig stora folkgrupper på Taiwan en återförening. I Hongkong har Pekingregimens strävan att stärka kontrollen lett till protester och en växande demokratirörelse.
Vad innebär Xi Jinpings politik för Fastlandskina och för relationerna med Taiwan och Hongkong? Kommer Taiwan så småningom att införlivas med Folkrepubliken Kina? Hur mycket av sin särställning kommer Hongkong att kunna behålla? Detta är några av de frågor som Torbjörn Lodén, professor emeritus i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet, kommer att diskutera.
Gratis inträde för medlemmar, inträde 60 kr
Bli medlem på föreläsning! 100 kr för ett års medlemskap!
I sammabete med Folkuniversitetet

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022