23 mars – EU:s framtid, panelsamtal med EU- och handelsminister Ann Linde


Vilken är vägen framåt för framtidens EU och hur kan vi arbeta för att öka delaktigheten i EU?
___________________________________________
Programmet
– Inledningsanförande av Ann Linde, Sveriges EU- och handelsminister
– Panelsamtal om framtidens EU och behovet att gemensamt arbeta för att stärka delaktigheten i EU
Medverkande:
Ann Linde, Sveriges EU- och handelsminister
Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun
Börje Wennberg, regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala
Göran Enander, landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län 
Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande, Heby kommun (tbc)

– Lokala och regionala aktörer i Uppsala län ingår ett gemensamt EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.
___________________________________________
Panelsamtalet arrangeras som en del av EU-handslaget, som är ett initiativ från regeringen för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i EU-arbetet.
This panel discussion will be held in Swedish.
Datum: 23-03-2018
Tid: 15:15-17:00
Plats: Humanistiska Teatern, Engelska Parken
Entré: Gratis (anmälan är obligatorisk)
Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/1ksS8I-cA0B9fneBUkzOZ9SFN462e9IBBAMbdhq3NlLY/viewform?edit_requested=true
Sista anmälningsdag: 22-03-2018
Det är ett samarrangemang med Regeringskansliet, Sveriges kommuner och landsting, Uppsala kommun, Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Tierps kommun och Folkuniversitetet.

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022