Handlingar till valårsmöte 2015 // Documents for General Meeting with elections 2015

Handlingar till valårsmöte 2015

(English below)
I det här inlägget finns, stadgar samt verksamhetsberättelse och budget för UF Uppsalas valårsmöte som äger rum söndag 10 maj klockan 10.00 i Ekonomikum, hörsal 1. Alla föreningens medlemmar hälsas välkomna. Fika utlovas.
För ytterligare information, se kallelsen, läs föreningens stadgar eller kontakta oss på info@ufuppsala.se.
Vänliga hälsningar,
William Sundelin
Ordförande 2014-2015

Documents for General Meeting 2015

Attached to this post are the meeting documents, bylaws and budget proposition for the General meeting. While the information is in Swedish anyone wanting help with translation can contact info@ufuppsala.se for assistance.
The meeting takes place May 10th 10.00 am in Ekonomikum, Hörsal 1. All members of the Association are very welcome to take part. Fika will be served.
For more information, please view the summons, read the bylaws or contact info@ufupsala.se.
Best regards,
William Sundelin
President 2014-1015

Dagordning valårsmöte 2015

Stadgar UF Uppsala

Verksamhetsplan och budget för 2015-2016

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022