Kallelse till valårsmöte 10 maj 2015 // Summon General Meeting with elections 10th May 2015

Kallelse till valårsmöte

(English below)
Styrelsen för UF Uppsala kallar härmed stadgeenligt sina medlemmar till valårsmöte den 10:e maj 2015. På mötet kommer bland annat val hållas för samtliga styrelseposter. Närvarorätt och rösträtt har medlemmar som erlagt medlemsavgift senast tjugoen dagar före för årsmöte utsatt datum. För att ha rösträtt vid årsmöte skall medlemmen vara fysiskt närvarande vid röstningstillfället. För icke-medlemmar kan närvarorätt beviljas av årsmötet.
Önskar en medlem kandidera till en post kan detta göras på mötet, förutsatt att medlemmen erlagt medlemsavgift senast samma dag som mötet samt är fysiskt närvarande. För mer information, samt en preliminär dagordning, se UF Uppsalas stadgar.
Dokument rörande valårsmötet, inklusive slutgiltig dagordning, kommer att vara tillgängliga på vår hemsida senast fem dagar före mötet.
Tid: 10.00, den 10 maj 2015
Plats: Ekonomikum, Hörsal 1

Summon, General Meeting with Elections

The board of UF Uppsala, in accordance with by-laws, hereby summon all members to an General Meeting with Elections. The meeting will include the elections of all board positions. Attendance and voting rights are given to members who have, at the latest twenty-one days before the meeting subscribed to a UF membership. To be eligible for voting the member shall be physically present at the time of voting. Non-members may be granted attendance rights by the annual meeting.
Should a member wish to run for a board position, they may do so on the meeting providing that they are members as of the day of the meeting, and that they are physically present at the meeting. For more information, and a preliminary agenda, see our by-laws.
Documents, including a final agenda, will be made available on our web page no later thanfive days before the meeting.
Time: 10.00 pm, May 10 2015
Place: Ekonomikum, Hörsal 1

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022