Delta i ett upplysande seminarium med talare från Folk och Försvar. Talare ska dela insikter om sina roller och reflektera över sin resa till där de står idag, omfattande både akademiska strävanden och professionella erfarenheter. Få värdefulla tips och reflektioner som kan forma din karriärväg.

Datum: 13 mars

Tid: 17:30 – 18:30

 

Introduktion

Våra talare kommer att presentera var och en i cirka 10 minuter, ge en översikt över Folk och Försvar och skissera sina roller inom organisationen.

Utforska Karriärvägar

Efter presentationerna kommer våra talare att ägna 20-30 minuter åt att berätta om sina individuella vägar till framgång, med särskilt fokus på de möjligheter som finns för studenter och karriärinsikter.

Frågestund

Njut av en kort paus med fika och en möjlighet att interagera med våra talare genom en frågestund.

Talare

Niki Scharp Brilly

Roll: Utbildningsansvarig för säkerhetspolitiska grundkursen på FoF. Bakgrund: Niki har examina i psykologi och fred och utvecklingsstudier från Uppsala Universitet. Hon har berikat sin akademiska resa med internationella erfarenheter genom utbyten och praktikplatser i Frankrike och Kenya. Nikis passion för att arbeta med ungdomar kristalliserades under hennes tid i skolor, vilket till sist ledde henne att omfamna FoFs etos.

Anna Lagerlöf

Roll: Kommunikatör på FoF. Bakgrund: Annas akademiska strävanden har fokuserat på stats- och internationella relationer, med vistelser i USA och Norge. Hon har slipat sina färdigheter genom engagemang vid FN och en treårig anställning vid den svenska ambassaden i Norge.

Simon Jernberg

Roll: Programchef, Globala Säkerhetstrender på FoF. Bakgrund: Simons akademiska resa inom Internationella Relationer vid Stockholms Universitet har kompletterats med olika professionella erfarenheter. Han har tjänstgjort som Generalsekreterare vid EUP, bidragit till organisationer som Diakonia och SIPRI, och tillhandahållit policyrådgivning vid Nordiska Finansiella Unioner. Miss inte denna möjlighet att få ovärderliga insikter i karriärutveckling inom Folk och Försvar, särskilt anpassade för studenter som strävar efter att forma sina professionella vägar.

Bekräfta ditt deltagande för att säkra din plats!