May 9 – EU:s Östliga Partnerskap och dess framtid

På Europadagen blickar vi österut! Det Östliga Partnerskapet är ett samarbete mellan EU och sex länder i östra Europa: Armenien, Azerbadjan, Vitryssland, Moldavien, Georgien och Ukraina. Initiativet till detta togs 2009 och har sedan dess arbetat mot målet om ett gemensamt område av demokrati, välstånd, stabilitet och ökat samarbete. Men, med ett pågående krig i Ukraina och med Rysslands annektering av Krim i åtanke, hur långt ska den europeiska politiska sfären sträcka sig och vad är framtiden för Det Östliga Partnerskapet?

_____________________________

Anna Westerholm har sedan 2016 varit Sveriges ambassadör till Det Östliga Partnerskapet.

Date: 09-05-2019
Time: 18:15-19:30
Place: Hörsal 2, Ekonomikum
Admission: Free for members, 60 kr for non-members. A one-year membership can be purchased at the event for 100 SEK.

This lecture will be held in Swedish.

In collaboration with Folkuniversitetet.

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022