#METOO & Regeringens arbete för kvinnors rättigheter


#Metoo tog världen med storm, många modiga individer vågade äntligen öppna upp om sina erfarenheter av sexuella trakasserier för att upplysa samhället om dess strukturella problem. Även på regeringsnivå började allt fler uppmärksamma samhällsfenomenet.
Men vad har regeringen egentligen för åtgärder i tanken för att tackla problemet? Hur ska arbetet med #Metoo fortsätta även efter att kampanjen är över?
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala, Feministiska Samhällsstudenter och Feministiska Juridikstudenter välkomnar Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Uppsala på Internationella kvinnodagen den 8 mars för att diskutera just detta, jämställdhet och regeringens arbete efter #Metoo.
This lecture will be held in Swedish.
Datum: 08-03-2018
Tid: 18:15-19:30
Plats: Universitetshuset
Entré: Gratis
I samarbete med Regeringskansliet, FEMSAM Uppsala, FEMJUR Uppsala och Folkuniversitetet.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022