UF News / 13.10.2018

Annual report, Auditor's report and Balancing of the books: Verksamhetsberättelse : Annual report 2017-2018 Revisionsberättelse : Auditor's report 2017-2018 Bokslut : Balancing of the Books 2017-2018 PM angående korrektion av differens : Memo concerning correction in accounting Motions: Motion om ändringar av stadgar : Motion for change in statutes Agenda: Dagordning UF Uppsalas...

Featured, Lectures / 30.09.2018

  FN-föreningen och Utrikespolitiska föreningen i Uppsala inbjuder till paneldiskussion om förbud för våldsbejakande grupper. Eventet sker i samarbete med Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Fri entré. Moderator: Anne Ramberg - Generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund Panelen består av: Anna Jonsson Cornell - Professor i komparativ konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten...