Okategoriserade / 12.04.2016

Under de senaste decennierna har Folkrepubliken Kina förvandlats från ett slutet och fattigt land till en ekonomisk och politisk stormakt. Taiwan har genomgått en genomgripande demokratiseringsprocess och den forna brittiska kronkolonin Hongkong har införlivats med den kinesiska folkrepubliken under formeln ”ett land, två system”. Samtidigt...