Lectures / 21.10.2015

Den tidigare försvarsministern och talmannen Björn von Sydow tar upp viktiga frågor kring Sveriges säkerhetsläge idag med anledning av den allvarliga tid vi nu befinner oss i. Björn är förnärvarande riskdagsledamot för Socialdemokraterna, vice ordförande i konstitutionsutskottet och ordförande i riksdagens delegation till NATO. Plats: Universitetshuset,...

UF News / 13.10.2015

UF årsmöte år 2015 hålls, som även framgår kallelsen, på Ekonomikum Hörsal 2 den 18/10 13.00. Syftet är att UFs verksamhet under 2014/2015 skall presenteras och avhandlas. Dagordningen är som följer: 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 3. Justering av...