UF News / 13.10.2015

UF årsmöte år 2015 hålls, som även framgår kallelsen, på Ekonomikum Hörsal 2 den 18/10 13.00. Syftet är att UFs verksamhet under 2014/2015 skall presenteras och avhandlas. Dagordningen är som följer: 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 3. Justering av...