UF News / 13.10.2015

UF årsmöte år 2015 hålls, som även framgår kallelsen, på Ekonomikum Hörsal 2 den 18/10 13.00. Syftet är att UFs verksamhet under 2014/2015 skall presenteras och avhandlas. Dagordningen är som följer: 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 3. Justering av...

Lectures / 04.10.2015

Europas socialdemokratiska partier genomgår en lång segdragen kris. Vad beror den på? Samtidigt växer krav på rättvisa och ledare och partier som artikulerar en mer socialistisk politik får framgång från Syriza i Grekland till presidentkandidaten Bernie Sanders i USA. Nyligen valdes vänstermannen Jeremy Corbyn till...