Uttryck Magazine / 13.04.2015

Youngest son of Nigeria’s greatest musician Fella Kuti- Seun Kuti is an individual star in his own right. Fronting his father’s band Egypt 80 Seun follows in his fathers Afrobeat footsteps singing revolutionary music alongside blowing an explosive saxophone. Performing in Bergen in May at...

Uttryck Magazine / 07.04.2015

Internets explosiva framväxt har skapat nya forum för informationsutbyten mellan människor. Det har också förenklat spridning av hemlighetsstämplad information till allmänheten. Infiltratörerna kallar sig själva för visselblåsare - makthavare kallar dem landsförrädare. Är dessa aktivister ledare av en ny revolution? Krypterade filer, oändliga lösenord och nästintill...

UF News / 05.04.2015

Previously if you wanted to receive invites to our events on facebook, you joined the group UF Events. Because facebook puts restrictions on the number of people that can receive invites in such groups, we could not do that anymore as the number of members exceeded 1200...