Riksdagens utrikesutskott på besök i Uppsala

På måndag den 14 mars har vi äran att välkomna riksdagens utrikesutskott för en diskussion om Sveriges utrikespolitik! Anmäl er i länken för att få en plats:
https://www.alumnnatverk.uu.se/public/showform?fID=58
Utrikesutskottet kommer hit för att bemöta Uppsalas studenter i en dialog. En panel med representanter från nästan alla riksdagspartier som kommer att diskutera och eventuellt stå till svars för aktuella utrikespolitiska frågor. Ta chansen och fråga om vad just du tycker är vikitgast i utrikespolitiken!
Följande ämnen kommer att beröras: Sveriges deltagande i Syrien-konflikten, TTIP:frihandelsavtalet mellan EU och USA, Sveriges feministiska utrikespolitik, vapenexport och relationerna med Saudiarabien samt signalpolitik mm.
Vad vill du fråga utskottet om? Lämna en kommentar i eventet.
Tid: Kl.14.00 – 15.00
Plats: V-dala nation
Gratis för alla!
Eventet är samordnat av Utrikespolitiska föreningen, UPS, Pax et Bellum och UPAD

Share with your friends

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin