Riksdagens utrikesutskott på besök i Uppsala

På måndag den 14 mars har vi äran att välkomna riksdagens utrikesutskott för en diskussion om Sveriges utrikespolitik! Anmäl er i länken för att få en plats:
https://www.alumnnatverk.uu.se/public/showform?fID=58
Utrikesutskottet kommer hit för att bemöta Uppsalas studenter i en dialog. En panel med representanter från nästan alla riksdagspartier som kommer att diskutera och eventuellt stå till svars för aktuella utrikespolitiska frågor. Ta chansen och fråga om vad just du tycker är vikitgast i utrikespolitiken!
Följande ämnen kommer att beröras: Sveriges deltagande i Syrien-konflikten, TTIP:frihandelsavtalet mellan EU och USA, Sveriges feministiska utrikespolitik, vapenexport och relationerna med Saudiarabien samt signalpolitik mm.
Vad vill du fråga utskottet om? Lämna en kommentar i eventet.
Tid: Kl.14.00 – 15.00
Plats: V-dala nation
Gratis för alla!
Eventet är samordnat av Utrikespolitiska föreningen, UPS, Pax et Bellum och UPAD

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022