Saudiavtalet och svensk försvarspolitik

Att samarbeta militärt med diktaturen Saudiarabien är inte förenligt med svensk utrikespolitisk och innebär en legitimering av regimens brutala förtryck. Sverige kan inte först lovsjunga demokratiska ideal inom utrikespolitiken, om man sedan i nästa andetag samarbetar militärt med diktaturer som Saudiarabien. Regeringen borde skämmas!”Detta uttalande gjorde Anna Ek, ordförande för Svenska freds och skiljedomsföreningen, redan 2010 då det stod klart att den dåvarande regeringen inte tänkte avsluta det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien.
Svenska freds och skiljedomsföreningen är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Anna Ek berättar om sitt och föreningens tio år långa kamp mot Saudiavatalet, om deras syn på svensk försvarspolitik och hur de arbetar för målet att lösa konfilkter utan våld.
www.ufuppsala.se
Tid: 19.15
Datum: 9 april
Plats: Universitetshuset sal IV
Pris: Gratis för medlemmar, 60 kr för övriga

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022