Varför biståndsarbete är viktigt; utifrån erfarenheter i civilsamhälle

NOVEMBER 9

18:15 – 19:30

HÖRSAL 1, EKONOMIKUM

Följer du med på föreläsningen? Hjälp oss att ta reda på att du kommer genom vårt Facebook evenemang.

Vad innebär Agenda 2030 och de globala målen? Varför är de viktiga för framtiden? Hur hänger de samman med svenskt biståndsarbete? Hur kan du själv engagera dig i arbetet med de globala målen och har du kanske förslag på förbättringar?

Utifrån ett fokus om mänskliga rättigheter och med avstamp från egna erfarenheter ifrån civilsamhälle i Ghana och Sverige (i nära samarbete med partnerorganisationer i Mellanöstern) fördjupar sig och problematiserar föreläsningen utvecklingssamarbete med ett fokus på mål 5 och 16 som berör jämställdhet respektive fredliga och inkluderande samhällen.

Föreläsningen ämnar inspirera till engagemang likväl ett kritiskt perspektiv inom civilsamhälle och biståndsarbete.

OBS! Föreläsning på svenska.
 Malin Alsered Pihlström

Malin är f.d. student på Uppsala Universitet och avslutade sin master inom mänsliga rättigheter tidigare i år. Hon har erfarenheter ifrån flera länder runtom i världen, bl.a. Ghana och Palestina. Föreläsningen arrangeras via Sidas Alumniprojekt.

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022