"Stormens öga" vad händer när världshaven höjs? – om hållbarhet & överlevnad på Tuvalu

Vart ligger Kiribati? Vem vet vad Tuvalu är? Det är sällan som små ö-stater nämns annat än i sammanhang där klimatproblematik ska diskuteras. Det görs referenser till dessa platser som de mest utsatta för förändringar i det globala klimatet. Vad som sällan diskuteras är hur denna utsatthet ser ut. Diskussionen slutar allt som oftast vid en antydan om att små öar försvinner vid höjning av vattenytan. Påståendet är inte på något sätt felaktigt men inte tillräckligt för att förklara hur små ö-stater faktiskt påverkas av klimatförändringar. Därför följer flera frågor i kölvattnet. Varför ifrågasätts inte svaga referenser till ö-staters utsatthet? Vilken forskning finns egentligen och vad säger denna? Vad vet vi egentligen om hur låglänta miljöer som Tuvalus 9 atoller påverkas av klimatförändringar?
Syftet med den här presentation är att bredda förståelsen om hållbarhet och utsatthett i mikromiljöer. Detta kommer göras genom att förklara kopplingar från psykologiska till utsläppsfaktorer, lokalt som internationellt. Som substitut till befintlig litteratur kommer den här presentationen fokusera på att ge en”utsyn” från Tuvalu snarare en ”insyn”. Med detta angreppssätt kommer vissa förlorade kopplingar till hållbarhet att tas upp till ytan samt en återkoppling göras till hur tuvaluaner faktiskt själva ser på klimatförändringar.
Plats: Ekonomikums hörsalar
Datum: 25/02/16
Tid: kl 18.15
Pris: Gratis för medlemmar, 60 kr för övriga.
Bli medlem på plats! 100kr för ett års medlemskap.
Föreläsningen arrangeras i sammarbete med Folkuniversitetet.

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022