Styrelseutlysningar – Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala 2015/2016

 
Det är dags att söka till styrelsen! Nedan följer beskrivningar av posterna som kommer att ingå i UF Uppsalas styrelse 2015/2016 som väljs på valårsmötet i maj. För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015. Har du frågor om de specifika posterna, se mailadressena i beskrivningarna.
Ordförande (1 post)
Som ordförande har du det övergripande ansvaret för Uppsalas bästa förening. Viktiga uppgifter som ingår i din post är att leda och planera styrelsens arbete och möten, ansvara för föreningens ekonomi tillsammans med kassören och att söka de bidrag som utgör en stor del av föreningens budget. Du är även den som representerar föreningen utåt gentemot andra organisationer och myndigheter, samt den som leder utvecklingsarbetet för att se till att föreningen blir bättre under ditt år. Arbetstiden kan variera kraftigt beroende på hur du lägger upp arbetet och period under verksamhetsåret, men 20-30 timmar i veckan kan du räkna med. Mycket av arbetet görs tillsammans med eller delas upp med Vice ordförande.
Som ordförande bör du vara organiserad, kommunikativ och en god ledare. Det är mycket meriterande om du har erfarenheter av UF eller liknande organisationer och då särskilt på ledande positioner med ansvar för organisationsutveckling. Du måste dessutom kunna tala och skriva engelska och svenska flytande. Om du har några frågor gällande posten och vad den innebär, skicka ett mail till ordforande@ufuppsala.se.
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
Vice ordförande (1 post)
Som vice ordförande har du en varierande men spännande post där du arbetar mycket nära ordföranden i att leda föreningen framåt. Några exempel på postens vitt skilda ansvarsområden är att först och främst täcka upp för ordföranden där det behövs, fungera som samordnare och kontaktperson för föreningens förtroendevalda ämbetspersoner, tillsammans med ordförande ansvara för att bidragsansökningar och redovisningar skickas in i tid, ta initiativ till styrelseutvecklande aktiviteter som utbildningar eller kick-off och se över föreningens lång- och kortsiktiga intäktsmöjligheter genom att utveckla sponsor- eller samarbetsavtal med externa parter. Som vice ordförande har man även huvudansvaret för Folkuniversitetet som är en av våra bidragsgivare. Posten som vice ordförande kan innebära ojämnt utspridd arbetsbörda över vissa perioder men utgör uppskattningsvis ett engagemang på ca 10 timmar per vecka.
Som vice ordförande krävs att du är en mycket god lagspelare, främst på grund av det nära samarbetet med ordföranden men också med övriga styrelsen, att du gillar människor och är intresserad av personlig utveckling och att du är ansvarstagande och har initiativförmåga. Tidigare erfarenhet av UF är önskvärt men inget måste, kanske har du istället erfarenhet av någon annan förening och därmed idéer om hur vi skulle kunna utveckla vår förening? Om du har frågor angående posten som vice ordförande, skicka ett mail till vice-ordforande@ufuppsala.se.
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
Medlemssekreterare (1 post)
Medlemssekreteraren har det övergripande ansvaret för UF Uppsalas administration och den regelbundna kontakten med föreningens medlemmar. Det innebär att organisera det som krävs för föreningen att bedriva sin dagliga verksamhet och att kommunicera med och ge information till medlemmarna. Du kommer att få lära dig att uttrycka dig väl i skrift, både formellt i protokoll och mer informellt när det kommer till nyhetsbrev och medlemsbrev. Ansvaret för den interna, administrativa strukturen innebär kort sagt att du ordnar allting som krävs för att föreningens arbete ska flyta på så bra som möjligt. Det innefattar framför allt kontrollen över medlemsregistret, men även inköp av kontorsmaterial och att arkivera dokument. I egenskap av IT-ansvarig har medlemssekreteraren även huvudansvaret för bland annat hemsida, maildomän samt datorer och skrivare.
I sekreteraruppgiften kommer du att skriva formella texter som protokollförare på alla styrelsemöten och då kort och koncist sammanfatta viktig information och relevanta argument i långa diskussioner. Medlemssekreteraren skriver även det veckovisa nyhetsbrevet som sammanställer veckans kommande evenemang, liksom det medlemsbrev som skickas ut cirka fyra gånger per år i samband med utgivningen av programblad.
Du bör vara duktig på att skriva, organisera och planera för att söka posten som medlemssekreterare. Hör av dig till medlemssekreterare@ufuppsala.se om du har några frågor!
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
Ekonomiansvarig (1 post)
Som ekonomiansvarig är en ytterst ansvarig för föreningens ekonomiska styrning. Detta inkluderar ansvar för att upprätta föreningens budget, se till att den hålls och att tillsammans med Ordförande och Viceordförande ansöka om de bidrag som utgör UF Uppsalas största intäkt. Posten innebär också ett ansvar för att ta hand om den löpande bokföringen, betala räkningar samt hantera dagskassan. Posten kräver ungefär 5-10 timmars arbete i veckan vid årets början för att därefter minska något efter hand. Att vara ekonomiansvarig i UF är otroligt lärorikt, roligt och det ger en unik att chans att förkovra sig i praktiska erfarenheter av ekonomiarbete och samtidigt vara en del av en av Uppsalas bästa föreningar.
Som person skall du vara noggrann och organiserad men framförallt bör du ha lätt för samarbete då du är i ständig kontakt med andra styrelsemedlemmar. Ett visst mått kreativitet är också bra för att få ut så mycket verksamhet som möjligt för pengarna. Vi ser gärna att du har läst någon kurs i ekonomi förut eller har någon tidigare erfarenhet av ekonomiskt arbete, eller att du bara gillar att lära dig nya saker! Om du har frågor angående arbetet som ekonomiansvarig, skicka ett mail till kassor@ufuppsala.se.
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
UFS-representant (1 post)
Som UFS-representant för du UF Uppsalas talan i Utrikespolitiska Förbundet Sveriges (UFS) förbundsstyrelse. Detta innebär att representera UF Uppsalas intressen och åsikter i de frågor som förbundsstyrelsen behandlar, att samverka med de andra föreningarna för att utveckla förbundet, och att delta i förbundsstyrelsens arbetsgrupper. UFS-representanten är den primära  kommunikationslänken mellan förbundet och föreningen, och ska se till att förmedla relevant  information mellan de två. Förutom de specifika uppgifterna som UFS-representant deltar du  även aktivt i styrelsearbetet på lokal nivå och strävar efter att utveckla UF Uppsala och dess verksamhet.
Hur mycket tid uppdraget som UFS-representant tar kan variera beroende på hur aktiv du är på  förbundsnivå. En del uppgifter är dock ett minimum av engagemang: varje verksamhetsår hålls  ungefär 8 förbundsstyrelsemöten som oftast varar över en helg vardera. I UF Uppsala hålls  ungefär 10 styrelsemöten per verksamhetsår, på ungefär 3 timmar vardera. En rekommenderad  nivå är att lägga uppskattningsvis 8 timmar i veckan på uppdraget, utöver möten. Arbetet är  mycket flexibelt, och det finns stora möjligheter att planera sin tid självständigt och anpassa det till sitt schema.
Som UFS-representant bör du vara strukturerad, viljestark och lösningsorienterad. Du bör kunna förmedla information effektivt, såväl muntligt som skriftligt. Tidigare erfarenhet från  styrelsearbete är positivt, men framförallt är tidigare engagemang i en UF-förening meriterande,  då detta ger en bakgrundskunskap om hur föreningarna fungerar på lokal nivå. Om du har frågor om arbetet som UFS-representant, skicka ett mail till ufs@ufuppsala.se.
 
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
Programsekreterare (2 poster)
Som programsekreterare ansvarar du för att anordna föreningens föredrag och debatter. Detta innebär två evenemang i veckan under läsårets gång. Du ansvarar för allt från dess att idén väcks till att föredraget praktiskt genomförs. Arbetet innefattar mycket sociala kontakter, så om du gillar att träffa nya människor är det en perfekt post för dig! Det är även bra att besitta en god organisationsförmåga och att klara av att hålla i många trådar samtidigt.
 
Utöver dina specifika uppgifter som programsekreterare deltar du även i det allmänna arbetet i föreningen med att sätta upp affischer, dela ut programblad, styrelsearbete etc. Vi ser gärna att du har haft någon form av UF-engagemang sedan tidigare, men det är inget krav. Du bör vara beredd på att lägga ned i snitt 25 timmar i veckan på posten. Tänk dock på att du får mycket tillbaka och att en stor del av tiden består i att gå på spännande föredrag och att mingla och umgås med föredragshållare och andra intressanta personer. Då ni är två finns även möjlighet till flexibilitet i tentaperioder och liknande.
 
Programverksamheten är ett välutvecklat koncept men det finns alltid utrymme för utveckling. Att få programmet än mer varierat och att täcka in nya områden som lockar medlemmar utanför vår vanliga publik är något som eftersträvas. Det roligaste med posten är kontakten med människor, såväl föredragshållarna som programgruppen. Du får många chanser till att knyta kontakter men framför allt får du lära dig otroligt mycket i alla dessa möten. Det är även spännande och utmanande att få ha det yttersta ansvaret för en verksamhet som innefattar ca 60 föredrag om året. Om du undrar över något gällande arbetet som Programsekreterare, skicka ett mail till program@ufuppsala.se. Programverksamheten är UF:s hjärta, att få leda den är en chans du verkligen bör ta!
 
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
Radioansvarig (1 post)
Som radioansvarig leder du arbetet med föreningens radioprogram Radio UF, som sänder varje måndag 16-17 på Studentradion 98,9. Programmet görs av hela redaktionen, men du har det yttersta ansvaret för att allt rullar på som det ska.
Du är också redaktionens representant i UF:s styrelse. Radio UF producerar sina program fristående men förankring i föreningen och samarbete med de andra utskotten lyfter både radioprogrammet och UF, varför detta är en viktig del av uppdraget. Posten innefattar också övrigt styrelsearbete; affischering för evenemang, kassaarbete vid föreläsningar och dylikt.
Ett stort intresse och en viss talang för radio är det viktigaste. Kreativitet och en nyfikenhet på hur världspolitiken fungerar krävs för att göra radioinslag som engagerar och utbildar lyssnaren. Planerings- och organisationsförmåga behövs också, då Radio UF är ett lagarbete som behöver bra struktur och rutiner för att fungera vecka efter vecka. Som radiosändare är du även en del av föreningen Studentradion, och du utgör den naturliga länken mellan Studentradion och UF. För att få sända på Studentradion måste man ha genomgått deras grundutbildning ”Sänt var det här”, som erbjuds två gånger per termin. Du bör vara beredd att lägga …. timmar per vecka på uppdraget.
 
Radio är ett fritt medium fullt av möjligheter, som har fått ny aktualitet i och med utvecklingen av podd-lyssnande. Som ansvarig för Radio UF ser du till att bygga upp och bibehålla en trogen lyssnarskara, som varje vecka vill ha spännande och oväntade vinklar på aktuella internationella frågor. Om du har frågor angående arbetet som Radioansvarig, skicka ett mail till radio@ufuppsala.se.
 
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
Kommunikationsansvariga (2 poster)
Att vara kommunikationsansvarig innebär att man har ansvar för föreningens PR och marknadsföring. Det innebär att designa affischer, att sköta föreningens sociala medier, att upprätthålla relationer med andra föreningar och med pressen samt att koordinera marknadsföringsgruppen. Kort sagt har man ansvar för allt som gör att föreningen syns och att UFs events blir uppmärksammade. Posten kräver cirka 20 timmar i veckan, men om man planerar väl tillsammans med marknadsföringsgruppen och övriga utskott så kan det krävas mindre tid.
Som kommunikationsansvarig är det fördelaktigt om man är social och kan hantera att ha många bollar i luften eftersom man har löpande kontakt med alla delar av föreningen. Posten kräver att man är engagerad och då det ibland kan vara korta deadlines är det även viktigt att man kan behålla ett kreativt tänk även i stressiga situationer. Det är relativt mycket att göra, och det måste göras i tid. Man har dock mycket stor kreativ frihet när det kommer till utförande och utformning.
Vi ser gärna att sökande har någon tidigare kunskap/erfarenhet inom kommunikation, såsom affischskapande (tex i Photoshop eller InDesign). Ett visst mått av tekniskt kunnande är meriterande men det är inte ett måste, då det går ganska snabbt att lära sig hur det fungerar. Om du har frågor angående arbetet som kommunikationsansvarig, skicka ett mail till pr@ufuppsala.se.
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
Reseansvarig (1 post)
Som reseansvarig är du UF:s representant i världen! Du drivs av ett omvärldsintresse och en nyfikenhet. Det viktigaste är att koordinera och uppmuntra resegruppen till att planera aktiviteter före och under de resor som UF gör varje år. Detta innebär dels att du har ett administrativt ansvar för att exempelvis boka flygbiljetter och hotell, och dels att du har rollen som gruppledare och inspirationskälla för din resegrupp. Du har det yttersta ansvaret för att se till att UFs resor blir av och att de blir så lyckade som möjligt.
Övriga uppgifter som ingår i uppdraget är att delta aktivt i styrelsearbete, sätta upp affischer, sitta i kassan under föredragen och att representera föreningen i olika sammanhang. Som reseansvarig bör man vara beredd att lägga i genomsnitt 10 timmar totalt per vecka. Mest tid går åt de två månaderna innan varje resa, vilket innebär att du som reseansvarig måste vara flexibel och kunna anpassa dig till en ojämn arbetsbelastning. I de situationerna är en god planeringsförmåga och stresstålighet en fördel. Idérikedom och resvana är givetvis även de goda egenskaper. Om du har frågor angående arbetet som reseansvarig, skicka ett mail till resa@ufuppsala.se.
 
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
Redaktörer (2 poster)
Som redaktör ansvarar du för föreningens medlemstidning Uttryck. Tillsammans med din redaktörskollega leder du redaktionsgruppen i arbetet med tidningen från idéstadiet till tryckeriets pressar. Uttryck kommer ut fyra gånger per år och som redaktör har du det yttersta ansvaret för att se till så att tidsplanen hålls och att tidningen fylls med intressant material.
Redaktörsparet arbetar främst med övergripande arbete och feedback på skribenternas texter. Det är därför viktigt att du har erfarenhet som skribent och känner dig bekväm med att kommentera andras texter. Korrekturläsningen blir då en möjlighet att utveckla ditt eget skrivande.
Att vara redaktör är både utvecklande och inspirerande. Du skapar inte bara en erkänt bra tidning och lär känna nya människor, utan utvecklas också som skribent. Du har stora möjligheter att förnya tidningen och testa dina egna idéer. Just nu ligger till exempel förnyelse av webbtidningen i fokus och en kommer du också att vara ansvarig för gentemot styrelsen; detta är emellertid ingen stor börda eftersom webbredaktionen är självgående. Totalt uppgår arbetsbördan till 10 timmar i veckan och är som störst tiden innan deadline. Om du har frågor angående arbetet som redaktör, skicka ett mail till redaktionen@ufuppsala.se. Ta chansen att utveckla ditt skrivande och ditt ledarskap!
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
Aktivitetsansvarig
Som aktivitetsansvarig leder du aktivitetsgruppen som planerar och organiserar de aktiviteter som gruppen tycker är intressanta och roliga. Det kan röra sig om filmvisningar, studiebesök, studiecirklar, språkkvällar, medlemsfester och annat påhittigt – möjligheterna är många och i stort sett oändliga.
En aktivitetsansvarig kan vara olika involverad i olika aktiviteter då möjligheten att delegera till de engagerade medlemmarna i aktivitetsgruppen är stor. Utmaningen som aktivitetsansvarig är koordinera och följa upp de aktiviteter som gruppmedlemmarna tagit på sig att driva. Om du får det att fungera, kan gruppen producera otaliga välorganiserade aktiviteter. Rent konkret kan 10-15 timmar i veckan vara ett riktmärke för hur mycket tid som posten och styrelsearbetet kräver, men det beror förstås på mängden aktiviteter som genomförs, vilket bestäms av dig och gruppen.
Det bästa med posten är dess bredd och variation; det ligger en enorm frihet i att kunna förverkliga nya idéer, eller avsluta de aktiviteter som inte lockar så mycket folk. Det är spännande att få leda en grupp och jobba med så många entusiastiska människor med roliga idéer om olika aktiviteter att genomföra. Genom aktivitetsposten kommer du att  lära känna en mängd olika nya människor från olika sammanhang och skaffa värdefulla kontakter för framtiden.
Att som person vara social, organiserad och strukturerad är värdefullt i denna post. Eftersom det kan vara mycket som pågår samtidigt är det viktigt att kunna kommunicera effektivt. Erfarenhet av tidigare föreningsarbete är en merit och något som underlättar i början av perioden. Allra viktigast är dock engagemang och att våga pröva på saker du inte tidigare gjort. Har du det kommer du snabbt att behärska din post och lära dig allt vad föreningsarbete innebär. Om du har frågor angående posten som aktivitetsansvarig, skicka ett mail till aktivitet@ufuppsala.se.
Att vara aktivitetsansvarig är en fantastisk möjlighet som ger dig värdefulla erfarenheter, nyttiga såväl i framtida studier som i arbetslivet. Så ta chansen och sök!

Revisor & revisorssupleant

Föreningen söker även en revisor och en revisorssuppleant för kommande verksamhetsår. Tidigare erfarenhet av engagemang i UF samt kunskaper om kassörsarbete och redovisning är krav för dessa poster. Ta kontakt med valberedningen på val@ufuppsala.se om du är intresserad av posterna och vill veta vad de innebär.
För att anmäla din kandidatur, skicka en beskrivning av dig själv och dina relevanta meriter (½-1 A4) till val@ufuppsala.se senast den 31 Mars 2015.
 
Valberedning
Föreningen söker även två personer som valberedning för kommande verksamhetsår. Tidigare erfarenhet av engagemang i UF samt viss erfarenhet av beredningsjobb ett är krav för dessa poster. Ta kontakt med valberedningen på val@ufuppsala.se om du är intresserad av posterna och vill veta vad de innebär.

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022