3 April – Sverige, migrationen och omvärlden – med Tove Lifvendahl


Sverige, migrationen och omvärlden:
Hur har Sverige klarat av omställningen till ett invandringsland? Har den politiska ambitionen att utropa Sverige till humanitär stormakt lyckats? Vad krävs av oss i den stora integrationsutmaningen som ligger framför oss? Och varför är vår självbild inte helt överensstämmande med omvärldens bild av Sverige?
Tove Lifvendahl, skribent, författare och politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet, har sedan slutet av 1990-talet följt och skrivit böcker och artiklar om frågor kopplade till migration och integration. I sitt föredrag kommer hon att diskutera hur politiken och det övriga samhället har hanterat rörligheten in och ut över gränsen, och vilka förändringar Sverige behöver göra framöver.
Varmt välkommen!
I samarbete med Folkuniversitetet.
Datum: 3/4/2017
Tid: 18:15
Plats: Ekonomikum, Hörsal 2
Entré: Gratis för medlemmar, 60 kr för icke-medlemmar. Bli medlem på plats, 100 kr för ett års medlemskap!
Event on Facebook is HERE.

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022