Opinion: Europe needs to shut its borders – before it falls apart

Photo: Thijs ter Haar The current system of accepting asylum seekers is damaging both refugees and the European Union, writes Niclas Hvalgren. The migrant crisis enveloping the European Union is shaking the continent’s ability to function to its very core. With more and more nations in not only the east and south but also the west and north […]

Debatt: Sverige, ett land utan sammanhållande kitt?

Foto: Johan Wessman/News Oresund. (Utrikespolitiska föreningen i Uppsala är politiskt obundet. Vår publiceringsverksamhet syftar att vara ett forum där olika personer kan, som namnet på vår medlemstidning antyder, ge uttryck för sina perspektiv och åsikter, åsikter som framförs i våra artiklar är således skribenternas och enbart skribenternas.) För ett par dagar sedan satt jag och […]