Natos kommande död? – När en populist tänker nytt

By Niklas Ylander Den kommande amerikanske presidenten Donald Trumps sätt att uttrycka sig har kritiserats på många sätt för att vara rasistiskt, sexistiskt och för att dra ner det politiska samtalet till en bottennivå. Hans svårtolkade utfall om Nato sänder chockvågor som når långt utanför landets gränser, och kan komma att förändra den amerikanska relationen […]

Debatt: Därför bör Sverige gå med i NATO

Motståndet mot ett svenskt NATO-medlemskap är baserat på missuppfattningar om både organisationen och Sveriges försvarsförmåga, skriver Viktor Sundman. Att fyra av Sveriges riksdagspartier nu stödjer ett svenskt NATO-medlemskap måste ses som glädjande, om inte annat för att det kan leda till en mer konstruktiv diskussion kring NATO än vad ständiga hänvisningar till den sedan länge […]