Natos kommande död? – När en populist tänker nytt

By Niklas Ylander Den kommande amerikanske presidenten Donald Trumps sätt att uttrycka sig har kritiserats på många sätt för att vara rasistiskt, sexistiskt och för att dra ner det politiska samtalet till en bottennivå. Hans svårtolkade utfall om Nato sänder chockvågor som når långt utanför landets gränser, och kan komma att förändra den amerikanska relationen […]