TTIP – Frihandelsavtalet mellan EU och USA, å ena sidan

Sedan sommaren 2013 förhandlar EU och USA om ett frihandelsavtal, TTIP, som beskrivs som en nödvändig vitamininjektion till kristyngda ekonomier på båda sidor Atlanten. Men medan förespråkare talar om tillväxt och jobb ökar oron – kritiker menar att avtalet riskerar att hota miljön, konsumenter och grundläggande demokratiska principer.
Rikard Allvin, politisk rådgivare åt Miljöpartiet i EU-parlamentet och författare till bloggen ttippen.se, kommer till Utrikespolitiska föreningen i Uppsala och berättar om avtalet som nu seglat upp som en av de hetaste politiska frågorna i Europa.
Gratis för medlemmar, 60kr för övriga
Plats: Universitetshuset sal XI
Tid: 19.15

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022