Två scenarion för ett ryskt angrepp mot Sverige

Det säkerhetspolitiska klimatet i vår del av världen har försämrats. De baltiska staterna har alltmer hamnat i blickpunkten som ett område där Ryssland försöker öka sitt inflytande. Det påverkar såväl stabiliteten i Östersjöområdet som Sveriges säkerhet. I händelse av ryska militära operationer riktade mot Baltikum ställer sig flera frågan om Sverige kan hålla sig utanför?
Karlis Neretnieks; generalmajor, tidigare chef för Försvarshögskolan och ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, kommer beskriva kopplingen mellan vad som eventuellt kan ske i Baltikum och med svensk säkerhet, varför Ryssland skulle vara intresserad av att angripa Sverige, samt illustrera hur ett eventuellt sådant ryskt angrepp mot Sverige skulle kunna se ut. Hur skulle Ryssland, Sverige, Nato och andra inblandade aktörer att agera?
(This lecture will be held in Swedish).
Datum: 15/09/2016
Tid: 18:15
Plats: Ekonomikum Hörsal 4
Entré: Gratis för medlemmar, 60 kr för övriga.
Bli medlem på plats! 100 kr för ett års medlemskap (swish eller kontant gäller).
Välkomna!

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022