UD berättar om Ukrainasituationen och Informerar om Diplomatprogrammet

Torsdag den 6 oktober kl. 15.15-17.00

 Lewinsalen, Gamla Torget

(salen nås via entréerna Östra Ågatan 19
och Klosterparken)

UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien (UD-EC) kommer att hålla ett föredrag om
kriget i Ukraina samt informera om Diplomatprogrammet.

Du kommer få höra om UD:s syn på, och reflektioner kring, händelseförloppet i Ukraina sedan 24:e februari och vad för konsekvenser konflikten kan medföra på både nationell och EU-nivå.

UD:s personalenhet kommer därefter informera om diplomatprogrammet, det traineeprogram som UD har utformat i syfte att utbilda blivande Svenska diplomater.

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn! Anmäl ditt deltagande till
jevgenija.gehsbarga@ires.uu.se

UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien (UD-EC) samt UD:s personalenhet

UD-EC ansvarar för frågor som rör Sveriges förbindelser med Ryssland, Centralasien och Östeuropa. UD-P (UDs personalenhet) ansvarar för rekrytering, kompetensförsöjning, kompetensutveckling, bemanning och övriga personalfrågor inom Utrikesdepartementet. Denna enhet kommer att informera om diplomatprogrammet.

Evenemanget arrangeras av Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (Uppsala
universitet) i samarbete med Utrikespolitiska föreningen.

 

OBS! Evenemang på svenska.

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022