Den framtida fienden: miljön // Maria Wetterstrand

UF är tillbaka och tiden är inne för det nya årets första föreläsning! Vi är glada att välkomna Maria Wetterstrand som föreläsare den 21 januari.
Isarna smälter och torkan breder ut sig. Med naturkatastrofer som blir allt vanligare måste vi börja förändra och förbättra situationen snarast.
Miljön kommer bli ett allt större hot om vi inte agerar. Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör och Miljöpartiets f.d. språkrör har bjudits in för att föreläsa om vad som kan, och måste göras.
Marias bok, ”vad är miljö” kommer ligga till grund för föreläsningen och säljas på plats.
Tid: Kl. 19.15 den 21/1
Plats: Hörsal 3, Ekonomikum
Kostnad: Gratis för medlemmar – övriga 60kr.