UF News

Featured

May 16 – EU-Dagen i Uppsala

Den 26:e maj väntar EU-valet. I ett läge där så väl EU-kritiska som EU-optimistiska röster växer sig allt starkare är detta val av stor betydelse

Featured

March 22 – UF Friday Fika!

Do you want to get active in UF but don’t know how? Have you been thinking about an international issue and really need to discuss