Utlysning: Layoutansvarig!

UF Uppsala söker en ny layoutansvarig för medlemstidningen Uttryck inför verksamhetsåret 2015/2016.

Uttryck utkommer fyra gånger per år och innehåller krönikor och intervjuer såväl som fotoreportage och politisk analys.

Som layoutansvarig kommer du att arbeta väldigt självständigt, även om en tät kontakt med redaktionen krävs. Du förväntas delta i det fortlöpande arbetet med tidningen, men den största arbetsbördan kommer koncentreras till veckorna innan utgivning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

  • ta fram en ny layout tillsammans med redaktionen

  • typsätta och sätta samman tidningen

  • sköta de tekniska tryckerifrågorna och ta fram tryck-pdf:n

Det är ett omfattande jobb och tidigare erfarenhet av layout eller grafisk formgivning är en förutsättning för att självständigt kunna lösa de problem som uppstår och klara  av att hålla det tempo som krävs för att hålla en deadline.

Till ansökan bifogas en kort beskrivning av dig själv och varför du anser dig lämplig som layoutansvarig. Ansökan skickas till redaktionen@ufuppsala.se senast torsdag den 13e september. Posten tillsätts dock löpande under sommaren, då första numret utkommer i början på terminen, så ansök så tidigt som möjligt. Du kan också skicka eventuella frågor på samma adress.

 

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022