Utlysning: Layoutansvarig!

UF Uppsala söker en ny layoutansvarig för medlemstidningen Uttryck inför verksamhetsåret 2015/2016.

Uttryck utkommer fyra gånger per år och innehåller krönikor och intervjuer såväl som fotoreportage och politisk analys.

Som layoutansvarig kommer du att arbeta väldigt självständigt, även om en tät kontakt med redaktionen krävs. Du förväntas delta i det fortlöpande arbetet med tidningen, men den största arbetsbördan kommer koncentreras till veckorna innan utgivning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

  • ta fram en ny layout tillsammans med redaktionen

  • typsätta och sätta samman tidningen

  • sköta de tekniska tryckerifrågorna och ta fram tryck-pdf:n

Det är ett omfattande jobb och tidigare erfarenhet av layout eller grafisk formgivning är en förutsättning för att självständigt kunna lösa de problem som uppstår och klara  av att hålla det tempo som krävs för att hålla en deadline.

Till ansökan bifogas en kort beskrivning av dig själv och varför du anser dig lämplig som layoutansvarig. Ansökan skickas till redaktionen@ufuppsala.se senast torsdag den 13e september. Posten tillsätts dock löpande under sommaren, då första numret utkommer i början på terminen, så ansök så tidigt som möjligt. Du kan också skicka eventuella frågor på samma adress.

 

Share with your friends

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin