We are looking for an Activity Assistant

Call for Activity assistant

The Uppsala association of Foreign affairs is now looking for an activity assistant for the spring of 2018. The UF activity group will during the spring mainly organize a Fundraiser for Femdefenders and a Gasque celebrating 70 years with UF. You will be working closely with the activity coordinators Gabriella and Julius during the planning and execution of these phenomenal events, contributing your own ideas and sharing the workload when the events draw closer!

We are looking for someone creative and organized with an interest in international affairs and global issues. Apply now and you’ll get a chance to develop both the activity group and UF while having an incredibly fun semester!

Does this sound interesting? Send a presentation of yourself and a motivation to why you would fit as activity assistant to aktivitet@ufuppsala.se ( ½ A4). Feel free to email if you have any questions regarding the position. Application deadline is the 16th of January.

Work description:
You will be meeting with the Activity Coordinators twice a week, once on mondays and once on thursdays where the weekly meeting with the activitygroup takes place. We will during the weeks communicate via Slack, for things that can’t wait to the weekly meetings. In January we will hold a Get-Active mingle, where we try to recruit members for the association. In the end of February we will hold a Fundraiser for Femdefenders, and during April we will organise a Gasque. The workload will vary depending on how close we are to the event, and the days just before an event are usually more intense. This does not mean that schoolwork is impossible during these days, but that a few afternoons might be booked.

_________________________________________________________________________________________________________

Utlysning av posten som Aktivitetsassistent

Utrikespolitiska föreningen söker nu en “Aktivitetsassistent” för våren 2018. UFs aktivitetsgrupp kommer under våren anordna framförallt en Fundraiser för Femdefenders  samt en Jubileumsgasque för att fira 70 år med UF! Du kommer som aktivitetsassistent jobba intimt med de aktivitetsansvariga Gabriella och Julius i planeringen och utförande av dessa evenemang, bidra med dina egna idéer och dela arbetet när evenemangen närmar sig.

Till posten söker vi dig som är kreativ, organiserad och inte minst har ett intresse för utrikespolitik och globala frågor. Tveka inte att söka, du får chansen att utveckla både aktivitetsgruppen och UF, samtidigt som du kommer ha en otroligt rolig termin!

Är du intresserad? Skicka en presentation av dig själv och en motivering varför du skulle passa som aktivitetsassistent till aktivitet@ufuppsala.se (c.a. ½ A4). Vid eventuella frågor om posten är du välkommen att maila. Sista ansökningsdag är 16:e Januari

Arbetsbeskrivning:
Du kommer att mötas med de aktivitetsansvariga två gånger i veckan, en gång på måndagar, en gång på torsdagar då vi håller veckomötet med aktivitetsgruppen. Vi kommer under veckorna hålla kontakt via meddelandetjänsten Slack, om det dyker upp någonting som inte kan vänta till mötena. Under Januari kommer vi ha ett Get-Active mingel, där vi försöker värva medlemmar till föreningen. I slutet av Februari kommer vi att anordna en Fundraiser, samt under April anordnar vi en Gasque. Arbetsbördan är varierande beroende på hur nära evenemangen vi är, och dagarna innan samt dagen de sker är ofta intensiva. Det betyder inte att skolan skrivs bort under denna tiden, men att några eftermiddagar försvinner är inte helt omöjligt.

 
 

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022