Annual report, Auditor's report and Balancing of the books: Verksamhetsberättelse : Annual report 2017-2018 Revisionsberättelse : Auditor's report 2017-2018 Bokslut : Balancing of the Books 2017-2018 PM angående korrektion av differens : Memo concerning correction in accounting Motions: Motion om ändringar av stadgar : Motion for change in statutes Agenda: Dagordning UF Uppsalas...

Motståndet mot ett svenskt NATO-medlemskap är baserat på missuppfattningar om både organisationen och Sveriges försvarsförmåga, skriver Viktor Sundman. Att fyra av Sveriges riksdagspartier nu stödjer ett svenskt NATO-medlemskap måste ses som glädjande, om inte annat för att det kan leda till en mer konstruktiv diskussion kring...

Lawen Redar är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och kommer att samtala om huruvida den svenska utrikespolitiken kan tjäna det krigsdrabbade Syrien? Samtalet utgår från en analys av sekterismens framväxt i Mellanöstern, regeringens antagna Syrienstrategi och en feministisk utrikespolitiks möjligheter för att verka för fred. Plats: Universitetshuset, sal...

Foto: Johan Wessman/News Oresund. (Utrikespolitiska föreningen i Uppsala är politiskt obundet. Vår publiceringsverksamhet syftar att vara ett forum där olika personer kan, som namnet på vår medlemstidning antyder, ge uttryck för sina perspektiv och åsikter, åsikter som framförs i våra artiklar är således skribenternas och enbart...

Den tidigare försvarsministern och talmannen Björn von Sydow tar upp viktiga frågor kring Sveriges säkerhetsläge idag med anledning av den allvarliga tid vi nu befinner oss i. Björn är förnärvarande riskdagsledamot för Socialdemokraterna, vice ordförande i konstitutionsutskottet och ordförande i riksdagens delegation till NATO. Plats: Universitetshuset,...

The Dag Hammarskjöld Foundation is proud to present this year’s lecturer José Ramos-Horta, Nobel Peace Prize Laureate and former President of Timor-Leste. The title for the lecture is “Preventing Conflicts, Building Durable Peace”. The Dag Hammarskjöld Lecture is open to the public and will take place...